zadržaný slovenský zdravotný záznam

Poradenstvízadržaný slovenský zdravotný záznam
Erika asked 2 years ago

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Myslím že som zle sformulovala otázku. Syn si odniesol zo Slovenska kompletný zdravotný záznam – 20 ročné záznamy slovenskej lekárky , keďže podľa našich zákonov ide ,,zdravotný záznam,,  s pacientom k novému praktickému lekárovi, aby mu mohla byť poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť. Takže mi vôbec nechceme kompletnú  dokumentáciu českej lekárky, kde bol asi 3 krát. ale pôvodnú slovenskú- preposlať novému praktickému lekárovi. dakujem  

1 Answers
Ladislav Loebe answered 2 years ago

Vážená paní Eriko,
 
okamžikem předání kompletní lékařské dokumentace praktické lékařce zde v ČR se stala původní lékařská dokumentace Vašeho syna součástí lékařské dokumentace t. č. ošetřující praktické lékařky a musí se řídit právním řádem ČR. Ošetřující lékařka tedy postupuje v souladu s právním řádem ČR a to i za předpokladu, že by ji Váš syn navštívil byť jen jedenkrát. Pokud Vás tato odpověď neuspokojila, zkuste se obrátit s Vaší věcí na Českou lékařskou komoru, je možné, že existuje nějaký jiný způsob, jak se domoci lékařské dokumentace Vašeho syna.
Co se týká, předání úplné lékařské dokumentace novému praktickému lékaři, je situace obdobná. Pravděpodobně žádný lékař nepředá úplnou zdravotní dokumentaci pacienta jinému lékaři, už jen z důvodu případných pozdějších nároků vznesených proti tomuto lékaři z důvodu zanedbání  péče atp. Je to jakási „pojistka“ v podobě znalosti úplné zdravotní historie pacienta a prokázání toho, že lékař nepochybil nebo péči nezanedbal.
Ano, nabízí se otázka, proč by si nemohl lékař, který je požádán o vydání, resp. přeposlání zdravotnické dokumentace vytvořit kopii či zálohu. Odpověď je prostá. Znamenalo by to v mnoha případech zálohování značně obsáhlých zdravotních záznamů, což může být v rozporu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále přenášet na lékaře nedůvodné zvýšené náklady na pořízení kopie kompletní lékařské dokumentace.
 
Mgr. Ladislav Loebe