zadržaný zdravotný záznam

Poradenstvízadržaný zdravotný záznam
Erika asked 2 years ago

Dobrý deň, môj syn zmenil bydlisko v ČR sa presťahoval  200 km ďalej za prácou.pričom mu praktická lekárka odmietla preposlať  zdravotný záznam zo Slovenska novému praktickému lekárovi. .Predtým nebol problém. Zaslala len fotokópie prepúšťacích správ . Moje opakované emaily SMS, telefonáty ignoruje.  S takouto ignoráciou a zadubenosťou v zdravotníctve som sa nestretla.  Sestrička uviedla že zdravotný záznam archivuje. Syn bol opakovane hospitalizovaný, odborný lekár nevylučuje konanie o inval. dôchodku. Chýbajú nám správy dets.kardiologa! , psychologa …atď. Aj na Slovensku v konaní o inv. dôchodok musí byť byť k dispozícií zdravotný záznam. Máte radu ako sa dostať k dokumentácii, alebo musíme toto riešiť súdnou cestou. Ide o MUDr. Vandu Maňasovú, Karlovy Vary.  Ďakujem pekne.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 2 years ago

Vážená paní Eriko,
 
bohužel, kompletní zdravotnická dokumentace se předává dle českých zákonů pouze v případě, kdy registrovaný poskytovatel zdravotní péče zemře nebo ukončí poskytování zdravotních sužeb. Pokud se jedná o předávání zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři, je povinností původního poskytovatele vydat veškeré potřebné části dokumentace pro plynulou a potřebnou návaznost poskytované péče. To vše se děje nikoliv formou předání kompletní původní dokumentace, ale pouze formou výpisu či fotokopie. Jak uvedeno výše, nejedná se zásadně
o kompletní dokumentaci, ale pouze o části, které budou mít rozhodující vliv na další poskytovanou péči o pacienta, resp. pojištěnce. Pokud tedy Váš syn potřebuje určité části zdravotnické dokumentace, bylo by dobré informovat původní poskytovatelku zdravotní péče – praktickou lékařku o tom, jaké záznamy jsou potřeba a hlavně k jakému účelu. Pokud budou lékařské záznamy poskytnuty k pojištěné činnosti, budou poskytnuty zdarma, což by mělo být v tomto případě. V jiných případech se vydání kopií nebo opisů zdravotnické dokumentace hradí dle sazebníku. Závěrem uvádím, že dožadování se kompletní lékařské dokumentace soudní cestou je možné žalobou, ale mám za to, že žaloba na základě uvedeného má malou šanci na úspěch.
 
Mgr. Ladislav Loebe