Založení živnosti při invaliditě 3. stupně

PoradenstvíZaložení živnosti při invaliditě 3. stupně
Jana Nová asked 3 years ago

Dobrý den,
 chtěla bych se stát OSVČ a toto podnikání by nemělo žádný vliv na můj zdravotní stav(tedy práce by byla přiměřena mému zdravotnímu stavu – Administrativa, homeofice). Chtěla jsem se zeptat, kam všude bych měla jít(finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, pojišťovna) a co vše potřebné vyplnit. A zda i v tomto případě, mám možnost nějakých příspěvků od státu, jenž má zaměstnavatel na chráněném trhu práce.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Nová

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Nová,
děkujeme za Váš dotaz. Nejpozději do 8 dnů musí OSVČ ohlásit u své zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti. Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy začne vykonávat činnost s cílem mít příjem (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). Za zahájení výdělečné činnosti se naopak nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc/povinnosti-osvc/oznamovaci-povinnost. Pod odkazem, na který se dostanete proklikem, najdete  potřebné informace a formuláře.
Rovněž byste také měla do 8 dnů informovat správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/ozsvc-2016 a do 30 dnů od zahájení podnikání je třeba informovat též finanční úřad. Pod odkazem, na který se dostanete proklikem, rovněž najdete potřebné informace a formuláře. Pokud byste chtěla na úřady osobně, bylo by dobré si předem telefonicky domluvit termín schůzky.
Osoba se zdravotním postižením je povinna hradit si zdravotní pojištění sama, a to i přesto, že je příjemcem invalidního důchodu a pojištění je hrazeno státem. Jeho výši si počítá sama nebo se může obrátit na finančního poradce. Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné, mohou se sami rozhodnout, zda si ho budou platit nebo ne. Pokud si jej OSVČ hradit nebudou, zaniká jim nárok na výplatu nemocenských dávek a peněžité pomoci v mateřství.
Úřad práce nabízí čtyři příspěvky pro osoby zdravotně postižené, které chtějí začít podnikat (§ 75 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Formuláře najdete pod tímto proklikem https://www.mpsv.cz/web/cz/podpora-zamestnanosti-pro-zamestnavatele-a-osvc#zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim. Jedná se o:
Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením
Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa
Překlenovací příspěvek
Pro jistotu uvádím, že podle § 9 odstavec 6 písmeno b) zákona č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
Osoby se zdravotním postižením mohou v určitých případech čerpat slevy na daních z příjmu či daňové zvýhodnění. Například: sleva na invalidní důchod pro invaliditu I. a II. stupně – 2 520 Kč, sleva na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně – 5 040 Kč, sleva na držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková