Zaměstnání invalidního důchodce 3. stupně

PoradenstvíZaměstnání invalidního důchodce 3. stupně
Jiří Kovařčík asked 5 years ago

Chci pokračovat v zaměstnání i při přiznání III.stupně invalidity u dosavadního zaměstnavatele jako dispečer pultu centralizované ochrany, práce je na minimální pracovní výkon 150 hodin měsíčně. Práce není fyzicky náročná, spočívá ve vyhodnocování kamerového systému a krizových situací na hlídaných objektech. Důchod mi byl přidělen z onkologického hlediska, bez fyzické zátěže. Mohl bych se dostat do konfliktu? Invaliditu mám přiznanou definitívně bez dalšího přezkumu.
 
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Jiří Kovařčík

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den, pane Kovařčíku,
osoba pobírající důchod pro invaliditu III. stupně může využít svůj zbytkový pracovní potenciál k výkonu výdělečné činnosti. Jsou zde ovšem limity, jejichž překročení může vést k opětovnému posouzení stupně invalidity, možnému následnému přehodnocení a snížení stupně invalidity.
Procentní pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost vyjadřuje ztrátu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Zbytkový potenciál naopak vyjadřuje zachovanou schopnost pro výkon výdělečné činnosti. Uvedu příklad pro větší srozumitelnost: Pokud jste uznán invalidní ve III. stupni s poklesem schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o 70 %, znamená to, že zbývajících 30 % můžete využít k výkonu výdělečné činnosti.  Pokud to převedeme do výše pracovního úvazku, doporučuje se úvazek o výši 0,5 (20 hodin) a méně, ideálně 0,375 (15 hodin) a méně. Může to být i více, ale zde již záleží na tom, z jakých důvodů Vám byl původně invalidní důchod přiznán. V případě, že by se jednalo o stejný obor, činnost, ve kterém jste vystudován, vyučen, popř. pracoval v době vzniku invalidity, doporučuji, aby výše úvazku odpovídala Vašemu zbytkovému potenciálu. Pokud by se jednalo o činnost, resp. obor naprosto odlišný nebo dokonce o rekvalifikaci, je zde prostor pro stanovení výše úvazku o trochu větší. Nicméně se domnívám, že úvazek minimálně 150 hodin měsíčně je poněkud vysoký. Volila bych nižší.
Píšete, že máte invaliditu přiznanou definitivně, bez dalšího přezkumu. Toto máte uvedeno v posudku o invaliditě nebo Vám to bylo někým sděleno? Z našich zkušeností totiž u onkologických pacientů dochází k přezkumu v intervalu 1–3 roky na základě závažnosti zdravotního stavu.
 
Pokud je uvedeno – „platnost posudku trvale“, neznamená to, že opětovné posouzení nemůže být v budoucnu provedeno a nemůže být snížen nebo odebrán stupeň invalidity. Tato informace znamená, že opětovné posouzení není nyní naplánováno a zároveň je velmi málo pravděpodobné, že by v budoucnu ještě bylo provedeno, nicméně není to úplně vyloučeno. Pouze v případě, že je v posudku uvedeno, že posudkový lékař “upouští od dalších plánovaných kontrol”, příp. že “invalidita se uznává trvale” apod., znamenalo by to, že další kontrolní lékařské prohlídky nebudou prováděny.
 
V případě jakýchkoliv doplňujících či dalších dotazů se na mě můžete obrátit prostřednictvím e-mailu (vostalova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel.: 739 646 396).
 
S přáním hezkého dne
 
Eva Vostálová