Zamítnutí žádosti o průkaz ZP posudkovým lékařem

PoradenstvíZamítnutí žádosti o průkaz ZP posudkovým lékařem
Daniela Hloušková asked 4 years ago

Dobrý den, zažádala jsem přes UP o průkaz ZP z důvodu očního postižení. V posudku uvedl můj lékař, že se jedná o strřední slaozrakost, postižení makul, vlnění obrazu a výpadky v zorném poli-střídavě předměty vidím a neviiím.
Důvodem mé žádosti byla snaha  vyhnout se sociální izolaci a depresi.- V exterieru nejsem schopna pozorovat nepřetržitě pohybující se předměty- na silnici auto vidím a pak zase ne. Nejsem schopna sledovat pohybující se nápisy-na autobuse, vlaku, na poště. Opakovaně se mi stalo, že při žádosti o pomoc jsem musela čelit invektivám..kupte si brýle …musíte číst nápisy apod. Je to pro mne vwlmi stresující.
Důvodem zádosti byla tedy touha po co  největší samostatnosti, Nechci tedy peníze, ale moznost prokázat se průkazem v případě, kdy nutně pořebui  pomoc druhého. Posudková lékařka mne nivvděla, nekontaktovala mne a rozhodla, že nemám problém s orientací v prostoru. Nechápu. Co mám tedy dělat?
Toto rozhodnutí o mně, beze mně považuji za neetické, tvrdé a postrádající jakoukoli empatii. Jsem po opakovaných operacích, stav sítnice bude jen  horší, v podstatě tékám očima a hledám místo odtrého vidění?
Je tefy moje zádost o kus plastu neopodstatněná?
Omlouvám se za překlepy, píše se mi obtížně

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Hloušková,
 
děkujeme za Váš dotaz. Rozumím tomu, že chcete být co nejvíce samostatná a v kontaktu se společenským prostředím a průkaz osoby se zdravotním postižením by Vám v tomto směru mohl pomoct.
Rozhodnutí o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením bez přímého kontaktu se žadatelem je naprosto běžná záležitost. Posudková lékařka při svém rozhodování vycházela z informací, které jí poskytl především Váš praktický lékař a také odborný lékař (jejich údaje a kontakty na ně jste uváděla v žádosti o průkaz). V rozhodnutí o nepřiznání průkazu máte uvedeno, které lékařské zprávy byly podkladem daného rozhodnutí.
To, jestli je Vaše žádost neopodstatněná, bohužel nemohu ze své pozice posoudit, neboť nejsem lékař. Pokud však s rozhodnutím posudkové lékařky nesouhlasíte, můžete se proti němu bránit. Podle toho, ve které fázi řízení o Vaší žádosti je, můžete podat námitku, nebo odvolání. Námitku je možné podat již v případě, že Vás úřad práce informoval o obnovení řízení a nabídl možnost nahlédnout do spisu – součástí spisu je totiž již rozhodnutí posudkového lékaře. Výhodou podání námitky je, že o ní bývá rozhodnuto obvykle v řádu několika měsíců. Nevýhodou je poměrně krátká lhůta, po kterou je možné do spisu nahlédnout a námitku podat. Odvolání je pak možné podat až proti rozhodnutí vydanému úřadem práce. Výhodou odvolání je delší lhůta na jeho podání (do 15 dní od doručení rozhodnutí). Nevýhodou bývá délka odvolacího řízení – může se protáhnout i výrazně přes půl roku. Podle svého uvážení také můžete současné rozhodnutí nechat nabýt právní moci a třeba za měsíc podat žádost zcela novou.
Také Vám doporučuji obrátit se na svého odborného lékaře s tím, že žádáte o průkaz osoby se zdravotním postižením a poprosit ho o sepsání nové lékařské zprávy (třeba i bez nutnosti nového vyšetření), ve které bude kromě klasických lékařských údajů také přímo uvedeno, jaké dopady na běžný život Vaše oční postižení má – tedy to, co uvádíte ve svém dotazu (nejste schopna pozorovat pohybující se auta, nápisy apod., což zhoršuje Vaši schopnost orientace v exteriéru). Posudkoví lékaři totiž mnohdy rozhodují i v oblastech mimo svou odbornost. Také je zapotřebí, aby Váš praktický lékař měl k dispozici lékařské zprávy od odborných lékařů, které navštěvujete.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů (příp. pokud byste měla zájem o pomoc s vyhotovením námitky či odvolání) se na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (739 646 396), po předchozí domluvě je možné i osobní setkání v ParaCENTRU Fenix nebo na jiném vhodném místě v Brně.
 
S přáním hezkého dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice