Zamítnutí zvýšení příspěvku na péči

PoradenstvíZamítnutí zvýšení příspěvku na péči
Robert Žmolík asked 4 years ago

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o radu v případě zamítnutí zvýšení příspěvku na péči. 26.2.2020 jsem podal jako zástupce oprávněné osoby, 90leté maminky, žádost o zvýšení příspěvku na péči, která byla zamítnuta. III. stupeň byl ponechán a nebyl zvýšen. Zvažuji odvolání.
Maminka podle starého i nového rozhodnutí není schopna zvládat 8 základních životních potřeb trvale, bez časového omezení. Je schopna zvládat základní životní potřeby orientace a komunikace. Posudková lékařka píše ve své zprávě, že nebyl zjištěn zdravotní důvod k jejich nezvládnutí. Myslím, že tak by to zdůvodněno být nemělo. Těžko se dostanu s imobilní maminkou na posouzení k psychiatrovi nebo psychologovi. Vyhláška č. 505/2006 v par. 2a celkem jasně hovoří, že pokud nezvládne osoba alespoň jednu vymezenou aktivitu pro určitou základní životní potřebu, není schopna základní životní potřebu zvládat, a to bez ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu(DNZS). Myslím, že by se měl klást větší důraz na sociální šetření.
Myslíte, že bychom se měli pokusit doložit odborným posudkem, které vymezené aktivity není schopna zvládat ze základních životních potřeb orientace a komunikace a doložit posudek k dokumentaci v průběhu odvolání?
 
Nejsem také spokojen s hodnocením jednotlivých vymezených aktivit u základních životních potřeb(ZŽP) orientace a komunikace ze strany posudkové lékařky.
Jsem přesvědčen, že u ZŽP orientace nezvládá aktivitu orietovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat (je to např. vyřízení osobního průkazu, občanský průkaz, karta pojištěnce nebo příjem v nemocnici? Obojího nebyla schopna již před několika lety. Jak doložit?
U ZŽP komunikace ovšem podle mě nezvládá min 2 aktivity :
vytvářet rukou psanou krátkou zprávu (mohli byste, prosím, zhruba specifikovat o jaký rozsah se jedná ?, 3-4 jednoduché věty?, 10-15 slov ?.
Maminka je schopna se podepsat, ale to už je vše co zvládne rukou napsat (nenapíše už ani např. přání k Velikonocům či vánocúm). Podudková lékařka uvádí, že se dokáže podepsat přiměřeně svému věku, to snad není vytvoření rukou krátké psané zprávy. V sociálním šetření je uvedeno, že se pouze podepíše drobným písmem. Rozporovat?
používat běžné komunikační prostředky (jsou to např. mobilní delefon,pevná linka, pohlednice, dopis?, popř.nějaké další) ?
Tuto aktivitu posudková lékařka vůbec nezmiňuje i když v sociálním šetření úřadu práce je napsáno, že mobil nepoužívá. Rozporovat to v odvolání ?
porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům
Možná by některým maminka rozuměla, ale v sociálním šetření to nebylo zjišťováno a jelikož posudková lékařka maminku neviděla, zajímalo by mě , na základě jakých podkladů dospěla k názoru že jim rozumí. (Rozporovat v případném odvolání ?)
Jsem přesvědčen, že maminka není schopna min. zvládat ZŽP komunikace a při 9 nezvládnutých ZŽP by měla mít nárok na IV. stupeň závislosti.
Předem Vám děkuji za přípané odpovědi k mým dotazům, jsou zobrazeny tučně. Děkuji.
 
S pozdravem Žmolík Robert

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Žmolíku,
 
děkujeme za Váš dotaz. Rozumím tomu, že péče o maminku je náročná nejen po stránce fyzické a psychické, ale také finanční. Přiznání vyššího příspěvku na péči by pomohlo pokrýt výdaje spojené s péčí o Vaši maminku.
Domníváte se, že Vaše maminka nezvládá základní životní potřeby orientace a komunikace. Posudková lékařka je však uznala jako zvládané. Nyní tedy zvažujete odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Jako první ve svém dotazu uvádíte potřebu orientace s tím, že Vaše maminka již delší dobu není schopna např. vyřídit si občanský průkaz. Nezvládání této potřeby by nejlépe doložila lékařská zpráva, ze které by vyplývalo, že by Vaše maminka nevěděla, jak při vyřizování záležitosti postupovat (např. kam zajít, co mít s sebou za další doklady apod.).
Druhou potřebou, kterou zvažujete rozporovat, je komunikace. Ve svém dotazu píšete, že posudková lékařka zmiňuje schopnost Vaší maminky podepsat se přiměřeně svému věku. Je pravdou, že schopnost zvládat základní životní potřeby se posuzuje nejen s ohledem na zdravotní stav žadatele, tedy Vaší maminky, ale také s ohledem na věk – přihlíží se k tomu, co obvykle zvládají lidé srovnatelného věku, kteří nejsou výrazněji omezeni zdravotními potížemi.
V případě životní potřeby komunikace se však posuzuje mj. i (ne)schopnost napsání krátké zprávy. Krátká zpráva může být i v rozsahu pouhých 3 – 4 vět, může se tedy jednat např. i o Vámi zmiňované přání k Vánocům či o vzkaz (např. „Šel jsem na nákup. Ve 3 hodiny za Tebou přijde na návštěvu paní sousedka.“ apod.). Posuzuje se nejen to, zda je Vaše maminka schopna takovou zprávu napsat, a to čitelně (tedy zda se jí např. netřese ruka natolik, že je pro ni psaní obtížné a písmo je špatně čitelné či nečitelné), ale také zda je schopna si takovou zprávu přečíst a správně pochopit, když ji od někoho dostane.
Zmiňujete se také, že v sociálním šetření bylo uvedeno nepoužívání mobilního telefonu. S ohledem na věk Vaší maminky by rozporování této skutečnosti nemuselo být úspěšné – pro generaci Vaší maminky mobilní telefony přece jen ještě nepředstavují běžný komunikační prostředek. Bylo by však možné rozporovat schopnost používat pevnou linku – konkrétně např. vyhledat telefonní číslo, zadat jej (vyťukat, vytočit), uskutečnit hovor a zavěsit.
Ve svém dotazu neuvádíte, z jakého důvodu Vaše maminka zmiňované úkony týkající se komunikace a orientace nezvládá. Uvádíte pouze, že návštěva psychiatra nebo psychologa není s ohledem na zdravotní stav Vaší maminky možná. Výše uvedené rady a tipy proto prosím vnímejte spíše jako obecné.
Doporučuji Vám obrátit se na praktického lékaře Vaší maminky, který by měl být schopen rozpoznat příznaky či projevy již zmíněné Alzheimerovy choroby, stařecké demence, případně jiného onemocnění. Praktický lékař by neměl mít problém po předchozí domluvě navštívit a prohlédnout (vyšetřit) Vaši maminku doma. Doporučuji sdělit mu, že zvažujete toto odvolání, a případně s ním konzultovat, zda je nutné vyšetření psychologem či psychiatrem.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů mne můžete samozřejmě kontaktovat, a to prostřednictvím e-mailu (zamazalova@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396). Osobní setkání bohužel není až do odvolání možné z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice