Zápočet přivýdělku během pobírání ID 3. stupně a vliv přivýdělku na výši důchodu

PoradenstvíZápočet přivýdělku během pobírání ID 3. stupně a vliv přivýdělku na výši důchodu
Pokorný asked 3 years ago

Dobrý den, mám asi dva roky ID 3. stupně a mám teď k tomu přivýdělek na částečný úvazek. Nevím, zda se mi nějak zvýší důchod za to, že vlastně odvádím daně i při tomto invalidním důchodu, za který bych měl mít nárok na zápočet roků automaticky.. Jde mi o to, zda nakonec si tím přivýdělkem nesnižuji průměr předchozích výdělků pro nějaké další výpočty starobního důchodu. Starobní bych měl mít až v roce 2022. Jak si počínat nejlépe?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Pokorný,
děkujeme za Váš dotaz. Pobíráte ID 3. stupně a k tomu nyní máte částečný úvazek. Přemýšlíte nad tím, zda si tímto přivýdělkem nesnižujete průměr předchozích výdělků pro další výpočty starobního důchodu.
Důchod se skládá ze dvou složek, základní výměry, která je stanovena pevnou částkou (nyní 3 490 Kč měsíčně), a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí téměř celý produktivní život. Měsíční částka důchodu nezávisí tedy pouze na příjmech v předdůchodovém věku. Každý výdělečný rok má stejnou váhu, předdůchodové období není nijak zvýhodněno.
Chci ještě zmínit, že pokud pobíráte invalidní důchod a dosáhnete věku, ve kterém Vám vzniká nárok na důchod starobní, může to pro Vás znamenat změnu ve výši vypláceného důchodu. Zejména právě v případě, že jste k již vyplácenému invalidnímu důchodu ještě nějakou dobu pracoval (byť jen na zkrácený úvazek, ze kterého však bylo odváděno sociální pojištění), je možné, že budete mít nárok na výplatu vyššího starobního důchodu. Aby však došlo k přepočtu důchodu a následnému vyplácení vyšší částky, je nezbytné podat si žádost o starobní důchod, na základě této žádosti provede ČSSZ přepočet a bude Vám přiznána vyšší výsledná částka (ať už to bude starobní důchod, nebo stávající ID)
Záleží tedy, která z následujících tří situací nastane:

  • Pokud starobní důchod vyjdevyšší než invalidní, tak invalidní důchod bude odejmut a přiznán bude Vám vyšší starobní důchod.
  • Pokud starobní důchod vyjdenižší než invalidní, tak Vaše žádost o starobní důchod bude zamítnuta a nadále Vám bude náležet invalidní důchod v dosavadní výši.
  • Pokud starobní důchod vyjdeve stejné výši jako invalidní, tak se můžete rozhodnout, zda chcete pobírat starobní nebo invalidní důchod.

Nemusíte se tedy obávat toho, že by Vám mohl být přiznán a vyplácen nižší starobní důchod, než pobíráte nyní důchod invalidní.
V případě, že žádost o starobní důchod nepodáte, bude Vám stále vyplácena částka ve výši invalidního důchodu, ale po dosažení důchodového věku dojde automaticky ke změně názvu na důchod starobní.
Jestliže budete mít další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.        
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice