Ze zaměstnání na ID

PoradenstvíZe zaměstnání na ID
Kateřina asked 2 years ago

Dobrý den,
 
minulý rok (2020) jsem byla na rodičovské dovolené. V říjnu jsem měla nastoupit zpět do zaměstnání. Bohužel jsem se začala léčit s rakovinou a místo do práce jsem nastoupila rovnou na neschopenku. Léčba skončila na jaře. 2021. Teď v září jsem zažádala o ID. Byl mi schválen zpětně k 2.7.2021. Někde jsem četla, že bych měla dostat výpověď, a měla bych mít nárok na odstupné. Bohužel nevím, podle jakého paragrafu to bylo. Můžete mi poradit, prosím, jak to je? Není to zanedbatelná částka. Nerada bych něco pokazila. Děkuji. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Kateřino,
děkujeme za Váš dotaz. Nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů vzniká pouze tehdy, pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí nebo dohodou podle znění § 52 písm. d). Jedná se tedy zejm. o situace, kdy je invalidita způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Obávám se tedy, že na Vaši situaci se povinnost vyplacení odstupného nevztahuje.
Dovolím si ještě doplnit informaci, že samotné přiznání invalidního důchodu nemusí být důvodem ukončení pracovního poměru. Pokud z důvodu svého zdravotního stavu nejste schopna vykonávat své předchozí zaměstnání, měla byste absolvovat prohlídku u lékaře pracovnělékařské služby. Na základě jeho zprávy by Vám měl zaměstnavatel nabídnout vhodnější pozici (pokud je to možné), nebo lze ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů (podle § 52 písm. e)). 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Irena Šenkapoulová, DiS.
sociální pracovnice