změna příjemce příspěvku na péči.

Poradenstvízměna příjemce příspěvku na péči.
LUDMILA fOJTŮ asked 2 years ago

byla jsem uznaná jako osoba s příspěvkem na péči II. stupně. Příspěvek pobíral můj manžel, který je ovšem nyní nemocen, umístěn v Psychiatrické nemocnici v Opavě, takže se nemůže o mne starat. Jak mám nahlásit změnu osoby a účtu, kam bude příspěvek zasílán, nebo zda.li může být příspěvěk zasílán přímo na můj účet ?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, paní Fojtů,
 
děkujeme za Váš dotaz. V případě, že jste dosud měla na ÚP jako poskytovatele uvedeného pouze svého manžela a ten je nyní hospitalizovaný, je nezbytné úřadu práce (ÚP) změnu pečujícího oznámit. To uděláte nejlépe tak, že vyplníte formulář o hlášení změn (ke stažení zde: http://www.mpsv.cz/web/cz/-/hlaseni-zm-3) a společně s ním také formulář Oznámení o poskytovateli pomoci (ke stažení zde: http://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-poskytovateli-pomoci), kde kromě manžela bude uvedena i nová pečující osoba (příp. organizace).
Co se změny čísla účtu týká, tuto změnu oznámíte také prostřednictvím příslušného formuláře – ten je ke stažení zde: http://www.mpsv.cz/web/cz/-/hlaseni-zmen-zmena-zpusobu-vyplaty-davky.
Vyplněné a podepsané formuláře stačí předat na podatelně ÚP, případně zaslat poštou.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice