Ztp

PoradenstvíZtp
Adam asked 2 years ago

Dobrý den celý život mám invaliditu 3. stupně, a kartu ZTP/P. Tento rok jsem musel žádat o novou, a ta mi byla zamítnuta, bojím se odvolat proti tomuto rozhodnutí, aby úřady nezpochybnili i mou invalidity 3. stupně. Mohli by se to stát? Jsou tyto dvě věci nějak propojené?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Adame,
 
děkujeme za Váš dotaz. Velmi se omlouvám za pozdější odpověď – důvodem je stěhování ParaCENTRA Fenix do nových prostor a s tím spojené omezené možnosti připojení k internetu.
Posuzování nároku na průkaz ZTP/P a na invalidní důchod je na sobě nezávislé a oboje probíhá podle různých kritérií. Nemusíte se tedy obávat toho, že by kvůli odvolání se proti zamítnutí nároku na průkaz ZTP/P došlo k přezkumu stupně invalidity.
V případě, že nárok na průkaz ZTP/P máte podle předchozího posudku “trvale” a o nový průkaz žádal pouze z důvodu konce platnosti oné platové kartičky, zcela jistě to do odvolání uveďte a případně také zdůrazněte, pokud u Vás nedošlo k nějakému výraznějšímu zlepšení zdravotního stavu.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice