ZTP a zákonné lhůty

PoradenstvíZTP a zákonné lhůty
Jiří Doležal asked 3 years ago

Dobrý den, mám poloviční invalidní důchod a průkaz TP. Loni na podzim jsem podal žádost o průkaz ZTP. Z  Úřadu práce žádost odešla na ČSSZ 30. prosince 2020 a přerušili řízení. Odtud žádost odešla – a jak mi dnes sdělili, dosud tam je – lékařské posudkové službě. Je 18. května, to jest od předání ČSSZ uplynulo 138 dní… Poradíte prosím, jestli mohu věc nějak uspíšit, či prostě co dělat? Díky předem! 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Doležale,
 
obecně platí, že předáním žádosti o posouzení zdravotního stavu ve věci nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Úřadem práce ( ÚP) orgánům Lékařské posudkové služby (LPS), se lhůty správního řízení staví a neběží.
Nicméně ani to by nemělo být důvodem toho, že se celková doba řízení neodůvodněně prodlouží. Jednou z možností, méně formální, je dotazovat se pověřeného úředníka na stav řízení, aby on vyvinul aktivitu směrem k lékaři LPS a řízení, laicky řečeno „popohnal.“
Další možností, více formální, je podat proti postupu ÚP oficiální stížnost proti nečinnosti  u nadřízeného orgánu v souladu se § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správním řádem a dožadovat se vydání rozhodnutí ve věci samé.
Je na zvážení, zda použít nejdříve možnost první a tlačit na odpovědné úředníky, což je psychicky náročnější a až se ukáže, že tato snaha nikam nevede přistoupit k možnosti druhé a podat stížnost proti nečinnosti ÚP, nebo vypustit možnost první a použít možnost druhou a podat stížnost proti nečinnosti správního orgánu hned.    
 
Mgr. Ladislav Loebe