ZTP datum posouzení

PoradenstvíZTP datum posouzení
Michaela asked 1 year ago

Dobrý den,
loni v září jsem si na základě konzultace zdravotního stavu s lékařkou požádala o ZTP. Jak úřad práce, tak LPS byly poněkud laxní a konat začaly až po podání podnětu proti nečinnosti (pouhé e-mailové dotazování k ničemu nevedlo), takže zamítavý posudek (jak ZTP tak TP) mi dorazil 28.2. letošního roku. Měla jsem možnost se vyjádřit – což jsem bohužel udělala (pouze jsem oddálila další “nekonání” obou úřadů), nicméně LPS na svém posouzení trvá – údajně proto, že jde o posouzení k září a tudíž je nezajímá progrese mého onemocnění. Lze v rámci stávajícího řízení řešit “rozhodné datum”, nebo mám smůlu a musím po proběhnutí všech lhůt podat žádost znovu? 
Děkuji
Michaela N.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 1 year ago

Vážená paní Michaelo,
uvažujeme-li o “rozhodném datu” dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, bude správní orgán postupovat dle data podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením. Lhostejno, kdy byl vypracován posudek o zdravotním stavu žadatele. Posouzení zdravotního stavu žadatele, není proces dynamický, nýbrž se váže k datu podání žádosti. Není v něm místo k přihlédnutí k progresi onemocnění, resp. žádná diskreční pravomoc správního orgánu přihlížet k vývoji zdravotního stavu v budoucnu. Posouzení zdravotního stavu lékaři LPS vychází z doložené aktuální zdravotní dokumentace v tom daném čase. Posouzení zdravotního stavu s přihlédnutím k možné progresi může být později posouzeno jako nesprávné, neboť hypoteticky se Váš zdravotní stav může zhoršit, nebo např. novou inovativní léčbou zlepšit a průkaz by Vám byl v takovém případě přiznán neoprávněně. 
Mám za to, že řešení situace “doběhnutím” probíhajícího správního řízení se jeví jako nejlepší z hlediska ekonomie času a ekonomie vynaloženého úsilí ke zvrácení celé věci. Nota bene nastaly-li nové rozhodné skutečnosti, spočívající zejména ve zhoršení zdravotního stavu. Pokud byste zvažovala odvolání či správní řízení, započalo by de facto správní kolečko běžet znovu znovuposouzením Vašeho zdravotního stavu se stavěním všech lhůt v čase posuzování, nahlížení do spisu, lhůty pro vyjádření atd, atd. Neznám podrobnosti Vaší věci, ale mám za to, že i možnost využití odvolací lhůty uplynula marně, přihlédnu-li k datu doručení rozhodnutí k datu 28. 02. 2022.
Přeji pěkný den!
Mgr. Ladislav Loebe