Ztp/p

PoradenstvíZtp/p
Jana Michálková asked 4 years ago

Dobrý den,
synovi,jemuž je 22let, má infantilní autismus, ADHD, středně těžkou mentální retardaci, poruchy chování končí platnost průkazu ZTP/P 18.května. Potřebuje trvalý dohled nebo doprovod informované osoby o jeho zdravotním stavu (rodičů, dospělé sestry, asistentů od Nautis). Navštěvoval speciální školu, poté začal docházet do denního stacionáře (nyní v období koronavirové epidemie je také zavřený). Lze žádost o prodloužení ztp průkazu a žádost o příspěvek na mobilitu na období od 18.lveětna vyzvednout na úřadě osobně nebo je ji možné stáhnout i z internetu a vyplněnou podat na úřad až osobně? Syn je nesvéprávný a má i celoživotně přiznaný invalidní důchod.
Děkuji.
Michálková Jana

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Michálková,
děkujeme za Váš dotaz. Píšete, že Vašemu synovi končí platnost průkazu ZTP/P 18. května. Rozumím tomu, že vzhledem k momentální situaci Vás zajímá možnost prodloužení průkazu „on-line formou“.
Vždy je ideální řešit vydání nového průkazu alespoň 3 měsíce (i dříve) před skončení platnosti průkazu stávajícího. Vzhledem k datu 18. května, kdy Vašemu synovi končí platnost průkazu, je pravděpodobné, že Vám nebude do té doby vydán nový průkaz ZTP/P. Lhůta vystavení nového průkazu je 3 měsíce, někdy dochází k prodloužení i na 5 měsíců. V období po skončení platnosti stávajícího průkazu do doby než bude synovi vyřízen nový průkaz bohužel, není možné čerpat výhody plynoucí pro držitele průkazu ZTP/P. Využívání výhod spojených s průkazy OZP je totiž navázáno výhradně na platný průkaz OZP.
Co se týče podání žádosti o nový průkaz, použijte formulář „Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“ https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zmenu-naroku-na-prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim, uveďte do bodu F (důvod žádosti o změnu průkazu osoby se zdravotním postižením), že se jedná „o změnu data platnosti průkazu OZP“.
Způsoby podání:

  1. Elektronické podání formulářů je možné formou odeslání s elektronickým podpisem. Zde je to komplikovanější v tom, že je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Více informací naleznete na https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp
  2. Další formou elektronického podání formulářů je skrze datovou schránku. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace jsou na informačním webu o datových schránkách https://www.datoveschranky.info/.
  3. Klasickou možností je podat žádost osobně přes podatelnu, nebo zaslat poštou na příslušný ÚP.

Ve svém dotazu se také zmiňujete o příspěvku na mobilitu. V případě, že žádost o nový průkaz OZP podáte ještě v době platnosti průkazu předchozího, není potřeba o příspěvek na mobilitu žádat znovu. A to ani v případě, že platnost starého průkazu skončí 18. 5. 2020 a nový průkaz se k vám dostane až např. v průběhu června nebo července. Je však nezbytné počítat s tím, že za měsíc(e), kdy navazující průkaz OZP ještě nebudete mít, vám bude příspěvek na mobilitu doplacen až zpětně po obdržení navazujícího průkazu OZP. V případě, že byste z jakéhokoliv důvodu nestihla podat žádost o navazující průkaz ještě v době platnosti toho stávajícího, je nezbytné podat i novou žádost o příspěvek na mobilitu. Celé řízení by pak probíhalo jako v případě, že byste o průkaz i o příspěvek žádali úplně poprvé.
Pokud byste měla další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.        
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šoulákova
Sociální pracovnice