Ztp/p

PoradenstvíZtp/p
Gabrielka asked 4 years ago

http://Dobrý den, mám syna atypického autistu(dříve dětský autismussrdeční vada, oční vada, rozstep rtu i patra. Zažadala jsem synovi o nový průkaz, byl přiznán pouze ZTP. Doporučení od všech lékařů, že doprovod je nutný, potřebuje neustali dohled, venku se vůbec neorientuje,je schopen vstoupit do vozovky aniž by se rozhlédl a tím sobě způsobit zranění ale i jeho okolí. Cestování v tramvaji je také velký problém, vše komentuje, nahlas se směje, musí mít své místo, vyvolává konflikty a tak je nutná dospělá osoba. Synovi je 18 let a tak se chci zeptat, zda má vůbec cenu se odvolávat znění rozhodnutí znělo :středně funkční autismus,zhorsená orientace v exteriéru a tím přiznán jen průkaz ZTP. Bez dospělé osoby, by se nedopravil do školy ani k lékařům.Neni opravdu vůbec možné ho pustit samotného. Děkuji. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Gabrielo,
děkujeme za Váš dotaz. Uvádíte, že jste synovi zažádala o nový průkaz, byl mu však přiznán pouze ZTP. Určitě se můžete proti tomuto rozhodnutí odvolat. Lhůta pro odvolání je do 15 kalendářních dnů od převzetí rozhodnutí úřadu práce. Do odvolání je třeba uvést, proti kterému rozhodnutí směřuje (uvést datum vydání rozhodnutí a číslo jednací), ve Vašem případě se tedy jedná o nespokojenost s přiznáním průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“. Dále by odvolání mělo obsahovat odůvodnění, v čem vnímáte rozpor mezi rozhodnutím a skutečným stavem věci. Je vhodné vycházet z kritérií pro přiznání jednotlivých typů průkazů (naleznete ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. příloha číslo 4.) Popište rozsah zdravotního postižení syna a jeho dopad na mobilitu a orientaci v běžném životě. Poté je možné navrhnout předpokládanou změnu např. přiznání průkazy osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“.
Odvolání můžete zaslat poštou nebo předat osobně na podatelně Úřadu práce, který rozhodnutí vydal (jeho adresa je uvedena na rozhodnutí).
Chci Vás upozornit, že doba vyřízení odvolání, může překročit i 5 měsíců. 
Pokud byste měla jakékoliv doplňující dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
Přeji Vám hezký den
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice