zvyseni-prispevku-na-peci

Poradenstvízvyseni-prispevku-na-peci
Linek Bohumír asked 2 years ago

Prosím o radu můj otec 92 ročný je v DD je nesvéprávný .V lednu tohoto roku jsem se stal opatrovnikem mého otce na základě moji žádosti o změnu opatrovníka(bývalý veřejný  opatrovnik daroval se souhlasem soudu nemovité majetky třetím osobám)podotýkám,že okrení soud (soudkyně),mi moji žádost o změnu zamítla(ta jistá soudkyně co schválila darovací smlouvu),až na moje odvolání ke krajskému soudu mi soud přiznal opatrovnictví.Do této doby pobíral  příspěvek  ve výši 4400 Kč na péči veřejný opatrovník(město).
Jako náhle  jsem příspěvek začal pobírat já, Domov důchodců mi náhle oznámil,že otcův  zdravotní stav se zhoršil  ????!!!!  a ,že mám požádat o zvýšení příspěvku.Jak to udělat,aby se příspěvek rozdělil  medzi opatrovníka(syn)a DD.Mám nemalé výdavky,starosti (advokat),protože bez pomocí právníků  by jsem neuspěl.Podal jsem i tresné oznámení (co se týče darovací smlouvy),jelikož policie po roce mi nic nezdělila.Chci darovací smlouvu napadnou soudně, samozřejmě otcovi  chci nahradit škodu,která mu vznikla.Jelikož již jsem sám na důchodu nechci o přísěvek na péči přijít.Podotýkám ,že ve smlouvě s DD o ubytování,kterou uzavírala bývalá opatrovnice si DD příspěvek na péči nenárokuje.O této korupcii chci informovat i média.Ještě dodám ,že před 2 roky mi otce do DD nechtěli vzít,že je soběstačný až na moji stížnost ho vzali Děkuji za pochopení a Vaší radu s pozdravem Linek Bohumír

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Vážený pane Linku,
děkujeme za dotaz. Píšete, že jste byl soudem ustanoven opatrovníkem svého otce. V Domově seniorů Vám sdělili, že se otcův stav zhoršil a na základě toho si máte požádat o zvýšení příspěvku. Určitě je možné podat na Úřadě práce požadavek o navýšení příspěvku na péči, formulář „návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči“ (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci). S přihlédnutím k sociálnímu šetření a na základě podkladů od lékaře (je nutné mít u něj zprávy od odborných lékařů), určí posudkový lékař stupeň závislosti. 
Co se týká případného „dělení“ příspěvku na péči, bylo by to možné v případě, kdybyste se staral o Vašeho otce také Vy. Už z názvu této sociální dávky „Příspěvek na péči“ vyplývá k čemu je určena. Dávka je určena na úhradu všech nákladů spojených s péčí o příjemce této dávky. Dávku tedy nelze použít např. na úhradu právního zastoupení. Tyto služby rozhodně nelze podřadit pod péči o osobu, jíž náleží příspěvek na péči. Pokud je Váš pan otec v péči domova seniorů, kde je mu poskytována celodenní komplexní péče, náleží příspěvek na péči tomuto zařízení. Je možné, že péče v domově seniorů je nákladnější, než péče v přirozeném sociálním „domácím“ prostředí, a proto je zde tlak na to, aby byl příspěvek zvýšen. To jaký je skutečný zdravotní stav Vašeho pana otce, resp. stupeň závislosti by měl určit posudkový lékař ve spolupráci se sociálním pracovníkem dle místa pobytu Vašeho pana otce. V žádném případě bych toho jednání nenazýval korupcí. Pokud máte v úmyslu toto medializovat, zvažte, zda nevystavíte sám sebe popř. Vašeho pana otce nepříjemné situaci a nechtěné mediální pozornosti.
Za poslední, ve věci darovacích smluv, resp. napadnutí jejich platnosti soudní žalobou nemohu poskytnout relevantní radu, neboť neuvádíte žádné konkrétní informace, na základě kterých by se dal zhodnotit právní stav celé věci.
 
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Mgr. Ladislav Loebe