Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Etiketa & hendikep

Publikováno:
28. 3. 2022
fenix czechmade banner b3bea5bb

ParaCENTRUM Fenix Vás srdečně zve na panelovou diskusi se zajímavými hosty na téma „Etiketa a hendikep“. Diskuse se uskuteční 28. dubna 2022 od 17:00 hod. v krásném prostředí Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu v Brně. Do diskuze se můžete zapojit také online na našem YouTube kanálu.

Diskusí bude provázet moderátorka Soňa Baranová.

etiketa hendikep web

Účastníci diskuse


Daniel Šmíd

odborník na etiketu (zaštiťuje obecnou rovinu etikety)

Michaela Janků

klientka ParaCENTRA Fenix (přináší pohled samotného člověka s hendikepem)

Marek Vácha

pedagog, teolog, přírodovědec (odborník na etiku chování)

Jan Souček

ředitel České televize Brno (obraz lidí s hendikepem v médiích)


Témata diskuze


Respekt, empatie, úcta jako základy lidské společnosti

 • pilíře zdravé komunikace, takt a jemnocit
 • stav plný předsudků, nevědomosti a studu
 • dar jménem pozornost a schopnost vidět potřeby ostatních

Jak se zbavit ostychu při jednání s hendikepovanými

 • co dělat a nedělat
 • kde jsou hranice otázek
 • bagatelizace a zesměšňování vlastního hendikepu

Společenská odpovědnost komunity, firem a institucí

 • zaměstnavatelé utváří závěry nebo člověka odmítnou dřív, než se s ním seznámí a než mu dají šanci představit své znalosti, dovednosti a strategie, jak překonává svá omezení (kterých si jsou tito lidé zpravidla vědomi). Další překážku tvoří pochybnosti o tom, zda jsou lidé s postižením schopni pracovat. Společnost je vnímána jako netrpělivá, nenabízející dostatečnou podporu a tíhnoucí k podceňování lidí s postižením
 • osobní zodpovědnost za činy k druhým

Pomáhají média ve změně chování k hendikepovaným lidem

 • úroveň medializace chování k lidem s hendikepem
 • komunikace, nové výrazy, zastaralá a hanlivá slova
 • je obraz, který vytváří média vždy správný?
 • mohou být média nositeli i negativního myšlení?
 • kdo nastavuje formu chování

Datum a místo konání

28. dubna 2022 (17:00)
Dietrichsteinský palác, Zelný trh Brno

Do diskuze se můžete zapojit také online na našem YouTube kanálu.


Rezervace

Rezervujte si své místo!

Vstupné je dobrovolné (na místě nebo prostřednictvím darovacího formuláře níže) a bude věnováno na podporu rehabilitace klientů ParaCENTRA Fenix.

Pro registrované návštěvníky je umožněn 2 hodiny před začátkem diskuze volný vstup do výstavních prostor Dietrichsteinského paláce.

Rezervace

Rezervace ukončena. Kapacita míst v sále je vyčerpána.

Podpořte nás

 

Kontakt

Mgr. Alena Jankotová
jankotova@pcfenix.cz
+420 724 725 427