Exkurze v NRC Kováčová a Slovenském paralympijském výboru

Dne 8.12.2017 jsme absolvovali exkurzi na Slovensku v Národním rehabilitačním centru Kováčová (dále jen NRC) a poté navštívili také Slovenský paralympijský výbor. NRC Kováčová se zabývá léčbou pacientů po úrazech páteře s poškozením míchy, polytraumatech, amputacích a náročných operačních výkonech na pohybovém systému. Stáž v této organizaci jsme zvolili z důvodu seznámení se s chodem NRC a především zjistili, jak probíhá ucelená rehabilitace pro osoby s poškozením míchy právě v tomto zařízení.

Národní rehabilitační centrum Kováčová

V úvodu stáže se nám věnovala Paní PhDr. Mária Búziková, MPH, která je náměstkyní pro ošetřovatelskou péči a seznámila nás se specifiky pracoviště pro námi zvolenou cílovou skupinu, ale také s tím, jak je celkově zajištěna péče o spinální pacienty na Slovensku. Dále jsme diskutovali o tom, jakým způsobem probíhá rehabilitace, na jak dlouho mají klienti nárok na pobyt, zda je zajištěna návazná péče, jakým způsobem probíhají nácviky soběstačnosti s pacienty, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a poradenství v sociální rehabilitaci. Poté nás Pan Mgr. Adrian Ďurica (vedoucí rehabilitačního úseku) provedl jednotlivými úseky pracoviště, vysvětloval specifika každého pracoviště a odpovídal na naše dotazy. Obdrželi jsme materiály, které na pracovišti používají pro vyšetření pacientů a také dva knižní výtisky. Při návštěvě ergoterapie nás velmi zaujaly ergoterapeutické dílny, ze kterých jsme byli všichni vysloveně nadšeni. Jednalo se o obrovské dílny pro práci se dřevem, kovem, keramikou, koženými látkami, tkanými látkami a krajkou.

Značnou část stáže jsme diskutovali o problematických otázkách, se kterými se v rámci rehabilitace setkáváme, a porovnávali jsme, jak k nim v obou organizacích přistupujeme a jakým způsobem je řešíme.

Při cestě z NRC Kováčová jsme se zastavili ve Slovenském paralympijském výboru, kde nás uvítal Pan PhDr. Ján Riapoš, PhD. Diskutovali jsme o zázemí paralympijských sportovců a porovnávali, jakým způsobem probíhá tato aktivita u nás.

Stáž byla pro obě organizace velmi zajímavá a přínosná. Získali jsme mnoho cenných informací a zajímavých materiálů, které mohou využít i samotní klienti.

Pracovníci, kteří se nám v obou organizacích věnovali, měli velmi profesionální přístup, příjemné vystupování a pečlivě připravený program.

Nikol Kothánková

14.12.2017 |