Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Fenix na třinácté odborné konferenci a setkání spinálních jednotek

spinalni konference 2024 640bfa9a
Publikováno:
24. 6. 2024
fenix czechmade banner b3bea5bb

V prvním červnovém týdnu se naše kolegyně Alice Kordík, Eliška Zemanová, Kristýna Náhlíková a Veronika Málková zúčastnily dvoudenní XIII. odborné konference a setkání spinálních jednotek pořádané Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé ve spolupráciČeskou společností pro míšní léze. V průběhu konference byly na programu různé přednášky, které se věnovaly tématům spojeným s poraněním míchy – dýchání, elektrostimulace a vyprazdňování.

Začátek programu se věnoval přednáškám o spinální rehabilitační jednotce v Hamzově léčebně, Centru Paraple (a jejich 30 letech fungování) a spinální jednotce FN Ostrava. Zajímavá přednáška na téma „Limity v rehabilitaci spinálních pacientů“ rozpoutala debatu o úskalích a problémech spolupráce se spinálními pacienty.

Uskutečnilo se také představení tematických skupin při České společnosti pro míšní léze (ČSML) – terapie ruky, poruchy dýchání, intimní život a celoživotní péče.

Na konci prvního dne se setkali členové ČSML, kteří řešili aktuální dění. Zúčastnily jsme se také setkání skupiny pro terapii ruky, kde jsme probírali možnosti spolupráce napříč pracovišti při chirurgickém rekonstrukčním výkonu u klientů a způsob předávání důležitých informací o klientech při přechodu ze spinální jednotky nebo rehabilitačního ústavu.

Druhý den byla na programu přednáška ParaCENTRA Fenix na téma fyzioterapie a ergoterapie u paraplegika s amputovanou horní končetinou.

Celkově hodnotíme konferenci jako úspěšnou, a to jak po stránce získání nových informací, tak po stránce propagace Fenixu a naší práce.