Intimní poradenství a asistence pro osoby se zdravotním postižením

Milé čtenářky, milí čtenáři, svátky jara, tedy Velikonoce, jsou již za námi. Věřím, že se v maximální možné míře vydařily, ačkoliv nám vládní opatření neumožnila prožít je tak, jak jsme zvyklí. V tomto článku vám nejprve přineseme krátkou informaci ohledně zjednodušení předepisování pomůcek v období stávajících opatření, poté se budeme věnovat tématu blízkého lidského kontaktu, který se týká i osob se zdravotním postižením.

Jménem všech pracovníků sociálního poradenství ParaCENTRA Fenix vám přeji příjemný květen, který by podle aktuálních informací mohl být ve znamení začátku pozvolného návratu k běžnému životu.

Předepisování pomůcek po dobu omezení kvůli koronavirové pandemii

Vzhledem k nejrůznějším vládním opatřením, která nezanedbatelně zasáhla do života nás všech, vyjednala Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) s Ministerstvem zdravotnictví alespoň dočasné zjednodušení předepisování pomůcek. Minimálně po dobu trvání vládních omezení lze lékaře požádat o poukaz na pomůcku na dálku, tedy např. telefonicky, e-mailem, videohovorem, datovou schránkou (má-li ji zřízenou lékař i pacient), SMS zprávou, pomocí chatu či jinou prokazatelnou formou kontaktu a konzultace. Vystavený poukaz by měl pacient obdržet poštou. Tento zjednodušený postup minimalizuje riziko nákazy koronavirem při návštěvě lékaře. Celý text shrnující jednání je k dispozici zde.

Intimní poradenství a asistence pro osoby se zdravotním postižením

Prvního května se tradičně líbáme pod rozkvetlými třešněmi, intimní kontakt je však nedílnou součástí partnerského vztahu po celý rok. A to i v případě, že člověku do života zasáhlo zdravotní postižení. To, že jsou na trhu dostupné nejrůznější intimní pomůcky, je již dobře známo. Mnohem menší povědomí však panuje o tom, že jsou již dostupné také mnohé pomůcky umožňující či usnadňující intimní styk také osobám se zdravotním postižením.

Bližší informace týkající se tohoto tématu jsme vám chtěli přinést mj. i prostřednictvím besedy s paní Zdeňkou Faltýnkovou; tato beseda se však z důvodu opatření proti šíření koronavirové nákazy nemohla v původním termínu uskutečnit. Podle možností se však budeme snažit zajistit termín nový. Již nyní se však v těchto záležitostech můžete směle obracet nejen na naše sociální poradenství, kde vám můžeme např. poskytnout kontakt na organizace poskytující sexuální asistenci osobám se zdravotním postižením.

Potřebné informace týkající se nejen sexuality jako takové (např. proč to nefunguje, jak by to mohlo fungovat, na koho se obrátit apod.), ale také poradenství v oblasti sexuálních pomůcek, poloh a zkrátka čehokoliv, co vás z oblasti sexuality zajímá, vám předá také naše ergoterapeutka Romana Bližňáková.

Doufám, že vám nejen tento článek pomůže překonat přirozený ostych a že se na nás budete s důvěrou obracet se svými dotazy i z této oblasti. Intimní kontakt přece není tabu.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

27.04.2020 |