Jak je možné volit v případě, že Vaše volební místnost není bezbariérová?

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží – volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin. Může se však stát, že volit chcete, ale zrovna Vaše volební místnost není bezbariérová – zákon totiž v současné době neukládá povinnost dbát na jejich bezbariérovost. Přinášíme Vám proto informace, jak lze situaci řešit.

Pokud ještě nevíte, kde se Vaše volební místnost nachází, můžete si ji velmi jednoduše najít na internetových stránkách Kam mám jít volit? (u menších měst nemusí být adresa volební místnosti dostupná), případně můžete kontaktovat úřad městské části či obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. Vyhledáním místnosti na internetu či dotazem na úřadě zjistíte číslo volebního okrsku, do kterého spadáte, a adresu volební místnosti. Dotazem na úřadě můžete obvykle také přímo zjistit, zda je právě Vaše volební místnost bezbariérově přístupná, nebo nikoliv.

Pokud se Vám potřebnou informaci zjistit nepodaří, nebo víte (dozvíte se), že Vaše volební místnost bezbariérová není, existují 3 možná řešení:

 1. vyřídit si voličský průkaz – na základě tohoto průkazu lze v těchto volbách odevzdat hlas v kterékoliv volební místnosti v České republice. O voličský průkaz lze žádat osobně, písemně, nebo elektronicky.

  a) osobní žádost – žádáte na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště; osobně lze žádat až do 6. října 2021 do 16.00 hodin. K vyřízení žádosti stačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

  b) písemná žádost – musí obsahovat následující náležitosti: jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, požadovaný způsob doručení voličského průkazu (tedy informaci, zda si jej vyzvednete osobně, nebo uvedete adresu, kam Vám bude doporučeně do vlastních rukou zaslán) a Váš úředně ověřený podpis (podpis lze nechat ověřit na kterékoliv pobočce Czech POINTU). Písemná žádost musí být úřadu v místě Vašeho trvalého bydliště doručena nejpozději 1. října 2021.

  c) elektronická žádost – žádost zaslaná datovou schránkou; musí obsahovat následující náležitosti: jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, požadovaný způsob doručení voličského průkazu (tedy informaci, zda si jej vyzvednete osobně, nebo uvedete adresu, kam Vám bude doporučeně do vlastních rukou zaslán). Elektronická žádost musí být úřadu v místě Vašeho trvalého bydliště doručena nejpozději 1. října 2021.

  S vystaveným voličským průkazem a platným občanským průkazem nebo cestovním pasem můžete přijít do kterékoliv (bezbariérové) volební místnosti, kde Vás předseda volební komise nebo zapisovatel zapíše do zvláštního seznamu voličů, předá Vám volební lístky a úřední obálku a umožní Vám odvolit běžným způsobem. Více informací k voličským průkazům naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
 2. požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou volební urnou u vás doma – předem na obecním úřadě nebo ve dnech konání voleb u předsedy volební komise můžete telefonicky požádat o návštěvu členů volební komise u sebe doma. Obvykle je možné domluvit si konkrétní hodinu, kdy k Vám členové komise zavítají. Volební komise s přenosnou volební urnou Vás může navštívit pouze v rámci okrsku, do kterého spadá adresa Vašeho trvalého bydliště.
 3. požádat členy volební komise o snesení přenosné volební urny před budovu – v případě, že si nechcete nebo nemůžete vyřídit voličský průkaz, a nevyhovuje Vám ani možnost návštěvy volební komise u Vás doma, můžete členy volební komise požádat, aby přenosnou volební urnu vynesli před volební místnost, případně budovu, ve které se volby konají. S ohledem na chladnější období je však toto řešení nejméně komfortní.

NEZAPOMEŇTE!
V případě, že bydlíte na jiné adrese, než máte hlášeno trvalé bydliště, je nezbytné žádat o voličský průkaz, nebo volit v místě trvalého bydliště.

Níže naleznete informace k volbám na internetových stránkách jednotlivých brněnských městských částí. Čtenářům bydlícím mimo město Brno se tímto velmi omlouváme, že zde svou obec nenaleznou – bohužel není v našich možnostech vložit sem odkazy na stránky obcí např. z celého Jihomoravského kraje. Velmi rádi vám však pomůžeme potřebné informace nalézt. Obracet se můžete na svého klíčového pracovníka, případně na naše sociální poradenství (tel. č.: 739 646 396; e-mail: poradna@pcfenix.cz).

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2021 – městské části města Brna:

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

22.09.2021 |