Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním při přiznání invalidity, ale bez nároku na výplatu invalidního důchodu?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

již začátkem roku jsme vás informovali o zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni příjemcům, kteří nejsou klienty pobytových sociálních služeb (zejm. domova pro seniory apod.). Vy, kteří pobíráte příspěvek na péči IV. stupně, dostáváte navýšenou částku (tedy 19 200 Kč) již od letošního dubna. Vám, kterým přiznali III. stupeň závislosti, začne příspěvek v navýšené částce (tedy ve výši 12 800 Kč) chodit nyní od července. Zvýšení příspěvku by mělo jeho příjemcům umožnit zajistit si větší rozsah péče ve svém přirozeném prostředí.

Za poradnu ParaCENTRA Fenix vám přejeme příjemně prožité léto.

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním při přiznání invalidity, ale bez nároku na výplatu invalidního důchodu?

V případě, že vás posudkový lékař shledal invalidními v některém ze tří stupňů, ale nemáte nárok na invalidní důchod (nejčastěji z důvodu nesplnění potřebného počtu let odvodů na sociálním pojištění), je nezbytné dát si pozor na úhrady zdravotního pojištění – ty jsou v České republice povinné a při neplacení vzniká nejen dluh na samotném pojistném, ale také naskakují penále.

V případě přiznané invalidity III. stupně za vás hradí zdravotní pojištění stát, a to i pokud nemáte nárok na výplatu invalidního důchodu. Jste-li však uznáni invalidními v I. nebo II. stupni, je nezbytné zvolit některou z následujících čtyř možností: buďto si najít zaměstnání, kdy vám z výplaty budou strhávány odvody na zdravotní a sociální pojištění, nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a přihlásit se k úhradám na zdravotní pojištění, nebo se přihlásit na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (pak za vás bude pojištění platit stát), nebo se u své zdravotní pojišťovny přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a zdravotní pojištění si hradit sám/sama.

V případě sociálního pojištění nedochází k platbě ze strany státu ani v jednom ze tří stupňů invalidity. Pokud však chcete být účastníkem na sociálním pojištění, je nezbytné nalézt si zaměstnání, kdy z výplaty bude zaměstnavatel odvádět zdravotní a sociální pojištění, nebo se stát OSVČ a přihlásit se k úhradám na sociální pojištění, nebo je možné se za určitých podmínek přihlásit na České správě sociálního zabezpečení jako dobrovolný účastník na důchodovém pojištění (více informací zde).


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

24.06.2019 |