Jak najít vhodné pracovní uplatnění pro OZP?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento měsíc opět navážeme na předchozí článek v naší rubrice pracovního poradenství, a to příspěvkem, který se zabývá, kde a jak osoba se zdravotním postižením může najít vhodné pracovní uplatnění.

Práce je podstatnou součástí našeho života a každému z nás pomáhá v uspokojování jeho základních lidských potřeb a socializaci do společnosti. Problémy s pracovním uplatněním má leckdy mnoho zdravých lidí a o to náročnější je najít a udržet si práci pro osoby se zdravotním postižením. Osoba se zdravotním postižením může hledat pracovní uplatnění jak na chráněném trhu práce, který je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, tak na otevřeném neboli běžném trhu práce, na kterém pracuje většinová populace.

Pro osoby s tělesným postižením jsou vhodná zaměstnání, která nejsou příliš fyzicky náročná a nevyžadují náročnou manuální činnost. Obecně jsou vhodná sedavá zaměstnání, při nichž člověk pracuje „hlavou“ (administrativa, účetnictví, ekonomie, IT, učitelství, psychologie a jiné). Vhodné mohou být ale i lehké manuální práce (kompletace zboží, kompletace tiskovin, aranžování květin apod.). Navržené pozice však nelze brát dogmaticky. Vždy záleží na konkrétní osobě na vozíku, na jejích možnostech, schopnostech, dovednostech a samozřejmě i omezeních.

Osoba se zdravotním postižením může také využít pracovní rehabilitaci, kterou poskytuje Úřad práce. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením a zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání nebo jiné výdělečné činnosti. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce.

Pro přehled uvádíme také možnosti, kde osoby se zdravotním postižení mohou naleznout vhodné pracovní nabídky:

www.jobs.cz
www.prace.cz
www.ozpprace.cz
www.praceozp.cz
www.praceprozp.cz
www.easy-prace.cz
www.indeed.com
www.nfozp.cz
www.dobraprace.cz

Mgr. Klára Ševčíková

Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

24.02.2020 |