Jak napsat životopis, který zaujme

Otázku, jak napsat správný životopis, který zaujme a bude zároveň pomyslnou vstupenkou na pohovor či výběrovému řízení, si kladou dnes a denně desítky uchazečů, kteří hledají pracovní uplatnění či zvažují změnu pracovního místa. Měli byste mít na paměti, že spolu s průvodním či motivačním dopisem je životopis Vaší první vizitkou, která se objeví v rukách personalisty. Zásadní pravidlo, které bych doporučila vždy dodržet, je údaje v životopisu uvádět pravdivě, stručně a přehledně. Personalista se Vás pak během pohovoru na věci, které jste uvedli ve svém životopisu, může kdykoliv doptat. Tudíž nemá například smysl psát o stáži, na které jste nikdy nebyli. Nezapomeňte také, že životopis budou číst personalisté, kteří bohužel nemají na čtení každého životopisu dvě hodiny, takže je dobré mít životopis na jednu, maximálně dvě strany. Na druhou stranu informacemi o své osobě nešetřete.

Informace, které chcete sdělit, napište přehledně, a to ideálně v odrážkách. Personalista se tak rychle zorientuje ve vašich zkušenostech. Ke každému zaměstnání by mělo stačit maximálně pět odrážek. Pokud jste čerstvý absolvent, tak se nezapomeňte zmínit o svém studiu hned na začátku životopisu. V opačném případě, kdy máte dostatek praxe, je dobré studium zmínit ke konci životopisu, ale jen to nejvyšší dosažené, případně vzdělání, které odpovídá pozici, o kterou se ucházíte. Co není nutné v životopise určitě uvádět a na co se personalista nemá právo dotazovat je váš rodinný stav, národnost, politická příslušnost či osobní údaje o příbuzných. Řada lidí se obává věkové diskriminace a má obavu uvést své datum narození. V tomto případě platí, že pokud se jedná o pozici určenou pro starší ročníky nebo seniory, věk je spíše výhodou, jiné společnosti zase hledají právě čerstvé absolventy, kteří nemají návyky z jiné firmy. Určitě může být také přínosné přidat svoji fotografii, jelikož personalista Vás bude vnímat osobněji. Vyberte však profilový portrét vhodný do formálního dokumentu, kde se sobě skutečně podobáte.

Nyní přejdeme k tomu, jak by životopis měl správně vypadat, a k jeho struktuře. V první řadě je nutné uvést jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, telefon, na němž jste skutečně k zastižení, a váš soukromý, seriózně znějící e-mail, který nebude obsahovat žádné zdrobněliny či vulgarismy. Druhým bodem by měl být přehled zaměstnání a praxe. Údaje seřaďte chronologicky, začněte těmi nejaktuálnějšími. Uveďte název zaměstnavatele, období, ve kterém jste u něj pracovali, název pracovní pozice a stručně popište svou náplň práce. Patří sem i mateřská a rodičovská dovolená. Třetím bodem by mělo být dosažené vzdělání. Jak již bylo řečeno úvodem, stačí, když uvedete jen to nejvyšší dosažené, případně vzdělání, které odpovídá pozici, o kterou se ucházíte. Klidně zařaďte i nedokončené studium. Stejně tak sem můžete uvést rekvalifikace, absolvované kurzy či školení, z nichž máte certifikát či osvědčení.

Řada firem dnes také klade značný důraz na jazykovou vybavenost svých zaměstnanců. U každého z cizích jazyků nezapomeňte zmínit, na jaké úrovni ho ovládáte, a případně jestli máte nějaký certifikát, který dokladuje, že tímto jazykem opravdu hovoříte. Na výběr máte několik ze standardizovaných úrovní: úplný začátečník (A1) / začátečník (A2) / mírně pokročilý (B1) / středně pokročilý (B2) / pokročilý (C1) / expert (C2). Posledním bodem Vašeho životopisu by měly být Vaše dovednosti a znalosti. Jinými slovy se jedná o možnost, jak rozepsat Vaše schopnosti při práci s počítačem a další dovednosti, kterými chcete potenciálního zaměstnavatele zaujmout. Ohodnoťte, jak zvládáte programy potřebné pro výkon daného povolání. Vyberte si některou z úrovní: základy/pokročilý/expert. Rovněž pokud máte znalosti grafických programů nebo zkušenost s programováním, uveďte konkrétní příklady a ukázky. Za zmínku jistě také stojí Vaše volnočasové aktivity, které vypovídají o Vašich kvalitách či talentu. Zmiňte, co Vás baví a čemu se věnujete dlouhodobě. Můžete uvést i úspěchy, kterých se Vám podařilo dosáhnout, např. veřejně vystavujete své obrazy.

V případě nejasností nebo dalších dotazů, jak správně vytvořit životopis, se rovněž můžete obracet na naši poradnu, která je Vám i v této věci k dispozici.

Mgr. Klára Ševčíková


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

27.05.2020 |