Jak si najít práci, pokud mám invalidní důchod?

Řešíte otázky, na jakou práci máte nárok a jak si nějakou najít, když pobíráte invalidní důchod? Invalidní důchod je sice náhradou za plat v situacích, kdy člověk není schopen vykonávat svoji práci ze zdravotních důvodů, nicméně zákon nestanovuje žádná omezení ohledně toho, jakou práci mohou lidé s invalidním důchodem vykonávat.

Můžete pracovat při invalidním důchodu?

Dávka, kterou pobírají osoby s invalidním důchodem I. a II. stupně, není příliš vysoká a nedostačuje na veškeré náklady na živobytí. Práce při invalidním důchodu, alespoň v podobě přivýdělku, je tak mnohdy takřka nutností. Samozřejmě ale vždy záleží na individuálních potřebách a možnostech.

Současná legislativa České republiky nijak nebrání lidem s invalidním důchodem vykonávat jakékoli zaměstnání bez ohledu na to, o jaký stupeň invalidity se jedná, jaká je výše jejich příjmu ani na jaký typ nebo délku pracovního úvazku nastupují. Pouze malé procento lidí má ve svém posudku invalidity z ČSSZ uvedena speciální kritéria, která stanovují maximální množství odpracovaných hodin.

Stejně tak je možné si vydělávat jako OSVČ. Je tedy pouze na vás zohlednit, jaký typ práce a v jakém rozsahu vám váš zdravotní stav dovolí ji vykonávat. Máte tyto možnosti práce:

  • Pracovní smlouva na plný úvazek
  • Pracovní smlouva na zkrácený úvazek (nejčastější varianta)
  • Dohoda o provedení práce (DPP)
  • Dohoda o provedení pracovní činnosti (DPČ)
  • Podnikání na IČO

Práce a invalidní důchod: finanční aspekty

S přiznáním invalidního důchodu máte od státu placené zdravotní pojištění, nicméně sociální pojištění je hrazeno pouze osobám s přiznaným invalidním důchodem III. stupně. Z toho vyplývá, že pokud pobíráte invalidní důchod I. nebo II. stupně, důchodové pojištění za vás stát neplatí. Důchodové pojištění získáte pouze prací na plný nebo částečný úvazek, u DPP a DPČ odváděno není. OSVČ si jej také musí platit sami.
Osoby, které pobírají invalidní důchod prvního a druhého stupně jsou osvobozeny od daně z příjmu do výše 18 500 Kč hrubé mzdy. U jedinců, kteří pobírají invalidní důchod třetího stupně na základě přiznané invalidity, je tento limit stanoven na 19 900 Kč hrubé mzdy.

Typ úvazku nezávisí na stupni invalidity

Třetí stupeň invalidity nemusí znamenat, že byste nemohli pracovat na plný úvazek, stejně jako není nikde dáno, že by lidé s přiznaným invalidním důchodem prvního stupně měli pracovat na plný úvazek.
Například člověk, který je už několik let vozíčkářem, může za uzpůsobených podmínek pracovat i 8 hodin denně. Oproti tomu pacient, který právě dokončil onkologickou léčbu a invalidita mu byla snížena na první stupeň, nebude pravděpodobně připraven ihned nastoupit na plný úvazek.

Nejčastějším typem pracovního poměru osob, které pobírají invalidní důchod, je práce na poloviční úvazek, ale není to pravidlem. Stupeň invalidity ovšem může ovlivnit typ práce, kterou člověk může vykonávat.

Jaký typ práce hledat?

Při hledání zaměstnání je stěžejní vybírat vhodný typ práce, který můžete vykonávat i přes vaše zdravotní omezení. Pokud máte omezenou mobilitu, pravděpodobně nebudete vykonávat manuální práce. Potýkáte-li se v důsledku vašeho onemocnění například s psychickými problémy, možná byste se měli zase vyhýbat stresujícím podmínkám.

Vždy tedy v první řadě zohledněte, zda pracovní zatížení konkrétního zaměstnání není v rozporu s vaším zdravotním stavem a nebude vám činit potíže jej vykonávat. Pro osoby s tělesným postižením mohou být vhodné spíše administrativní a kancelářské práce, zatímco pro lidi s duševním postižením se může spíše hodit například práce v prodejně.

Myslete na své zdraví

Pamatujte, že byste nikdy neměli nastoupit do práce, která by mohla váš stav zhoršit. V první řadě vždy myslete na své zdraví a psychickou pohodu. Vždy je tedy důležité nejprve konzultovat s lékařem nebo jiným specialistou typ práce, kterou chcete vykonávat, abyste se ujistili, že bude vhodná pro váš zdravotní stav.
Zaměstnání by pro vás mělo být místem, kam chodíte nejen kvůli výdělku, ale také proto, abyste byli v kontaktu s dalšími lidmi a využili svůj potenciál. I tyto aspekty zaměstnání jsou pro plnohodnotný a naplněný život důležité. Mnoho lidí se zdravotním omezením je díky chození do práce šťastnější, tak proč byste nemohli i vy?

Co vám jde dobře?

Když už jste vyřadili typy práce, které při vašem zdravotním stavu nepřipadají v úvahu, soustřeďte se na to, co dokážete dělat a co vám jde dobře. Zkuste najít takovou práci, ve které budete dobří a která by vás mohla i bavit.

Neváhejte se obrátit pro radu na vašeho lékaře nebo jiného odborníka (terapeuta, sociálního pracovníka apod.) a klidně i na vaše blízké, které vám mohou poskytnout užitečné rady a poskytnout vám potřebnou oporu při hledání zaměstnání.

Jak najít práci při invalidním důchodu?

Jakmile si uděláte přehled o tom, co by vám šlo, jednoduše začněte s hledáním zaměstnání. Jak na to? Možností je hned několik.

Inzertní servery

Asi nejběžnějším způsobem je hledání prostřednictvím klasických inzertních webových stránek, jako je jobs.cz, prace.cz, indeed.cz, cz.jooble.org a další. Na těchto místech můžete za pomocí filtrů hledat práce vhodné přímo pro OZP (osoby zdravotně postižené) nebo jakékoli jiné. Tyto portály nabízejí nepřeberné množství pracovních nabídek napříč mnoha obory, regiony, typy úvazků i druhů práce.

Specializované portály

Kromě běžných inzertních serverů můžete také navštívit specializované portály pro osoby se zdravotním omezením, jako jsou například ozpprace.cz, pozp.cz nebo praceprozp.cz. Vhodné nabídky práce pro OZP jsou dále dostupné na internetových stránkách Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Chráněný trh práce

Zkusit svoje štěstí můžete také na chráněném trhu práce u uznaných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Obvykle nabízejí svá místa v různých chráněných dílnách, ale natrefit na ně můžete i na běžných inzertních serverech.

Seznam uznaných zaměstnavatelů naleznete na stránkách Úřadu práce, kde můžete opět hledat podle okresu vašeho bydliště. Na tomto seznamu nenajdete nabídky práce, ale získáte přehled o firmách, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

Úřad práce

Nezapomeňte se také vydat na pobočku Úřadu práce v místě vašeho bydliště a poradit se se sociální pracovnicí o nabídce volných pracovních míst, případně i možnostech rekvalifikace pro práci, kterou byste rádi vykonávali, ale nemáte pro ni potřebné vzdělání či praxi.

Informovat zaměstnavatele o postižení nebo ne?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, jelikož záleží na mnoha okolnostech. Do životopisu tato informace nepatří, nicméně je na vás, zda se rozhodnete svého potenciálního zaměstnavatele informovat o svém zdravotním stavu například v motivačním dopisu.

Bude záležet především na typu práce, o kterou se ucházíte, nárocích, které na uchazeče klade a na míře vašeho zdravotního postižení. Není však vaší povinností vaše zdravotní omezení hlásit. Rozhodnutí tedy závisí pouze na vás.

Výhody pro zaměstnavatele

Měli byste však vědět, že pobírání invalidního důchodu znamená pro zaměstnavatele finanční výhody, o nichž se v průvodním dopisu také můžete zmínit pro případ, že by o nich nevěděl. Uvedení zdravotního omezení pro vás může znamenat také potřebné úpravy na pracovišti, speciální pomůcky nebo jiné výhody. Pokud se navíc ucházíte o místo, které je vhodné i pro OZP, může pro vás být přínosné uvést, že spadáte do této kategorie.

Jak postupovat při psaní životopisu a pohovoru?

S přípravou životopisu a motivačního dopisu si dejte dost záležet, stejně jako jakýkoli jiný kandidát. Zaměřte se na vaše zkušenosti, vzdělání, dovednosti a silné stránky. Pokud se rozhodnete zmínit se v průvodním dopise o svém omezení, nezacházejte příliš do detailů.

Spíše se zaměřte na to, v čem jste dobří, čeho už jste dosáhli a jak dokážete svůj handicap využít ve svůj prospěch. Pokud budete pozváni k pohovoru, mluvte otevřeně, ale zkuste být struční a jít vždy rovnou k věci. Pokud potřebujete k výkonu práce nějaké úpravy nebo pomůcky, nebojte se o nich hovořit otevřeně.
Pamatujte, že díky svému zdravotnímu postižení máte zkušenosti, které nemají ostatní, dokážete čelit pravděpodobně výzvám a překonávat překážky. Dejte tedy vašemu potenciálnímu zaměstnavateli najevo, jakým přínosem můžete být pro firmu.

Zajímá vás, jaká práce se hodí pro konkrétní postižení a jak se co nejlépe připravit na pohovor? Přečtěte si, jak se ucházet o zaměstnání se zdravotním postižením.

23.10.2023 |