Končící platnost průkazu ZTP

Na každém průkazu OZP je uvedeno, do jakého data je platný. Platnost průkazu OZP je nejčastěji 5 nebo 10 let, u dětí však bývá i kratší, a to mj. i z důvodu rychle se měnící podoby (vzhledu) držitele průkazu.

Co dělat, pokud se přiblíží konec platnosti Vašeho průkazu OZP? Nejdůležitější je začít vydání nového průkazu řešit včas – to znamená minimálně 3 měsíce před skončením platnosti průkazu stávajícího, podle doporučení pracovnice úřadu práce však nejlépe 5 měsíců předem. Úřady sice mají na vydání nového průkazu lhůtu krátce přes 3 měsíce, zejména z důvodu nedostatku posudkových lékařů však velmi často dochází k prodloužení lhůty na 4 nebo i 5 měsíců.

Jak postupovat, pokud vám končí platnost průkazu OZP

Jak tedy konkrétně postupovat, pokud vám bude končit platnost průkazu OZP? Základem je vyplnění formuláře Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a jeho podání na pobočce úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. Formulář je možné si stáhnout na internetových stránkách úřadu práce a vyplnit v klidu doma. Je možné, že pracovník úřadu práce nebude chtít žádost přijmout z důvodu, že ji podáváte příliš brzy a že řízení o novém průkazu zahájí úřad práce sám měsíc před vypršením platnosti stávajícího průkazu (pokud máte časově neomezený nárok na průkaz OZP). V takovém případě můžete slušně namítnout, že vyřízení trvá zpravidla výrazně déle než měsíc a že na průkaz jsou vázány různé výhody. Pokud takováto argumentace nezabere, můžete žádost podat na podatelně daného úřadu, případně ji zaslat poštou. Druhou důležitou věcí je mít u praktického lékaře co nejaktuálnější lékařské zprávy od odborných lékařů, které v souvislosti se svým zdravotním postižením navštěvujete (tedy např. neurolog, ortoped, oční lékař apod. – podle typu zdravotního postižení).

Využívání výhod průkazu OZP v meziobdobí

Přestože žádost podáte s dostatečným předstihem, nový průkaz nemusí být vyřízen včas. Můžete v období, kdy starému průkazu již skončila platnost a nový ještě nemáte, využívat výhody spojené s průkazem OZP? Můžete parkovat na vyhrazených parkovacích místech? Můžete i nadále jezdit po dálnicích bez dálniční známky? Můžete stále využívat zdarma MHD či jezdit se slevou ve vnitrostátních autobusech a vlacích? Podle zákona nikoliv. Využívání výhod spojených s průkazy OZP je totiž navázáno výhradně na platný průkaz OZP. Pokud byste to přece jen „riskli“, zaparkovali na vyhrazeném místě nebo vyrazili na dálnici bez známky a kontrolovala by vás policie, mohla by vám být udělena pokuta. V případě jízdy v MHD bez platné jízdenky by vám revizor udělil pokutu a při cestě vlakem nebo autobusem byste museli platit plné jízdné – vy i případný průvodce.

Na průkaz ZTP a ZTP/P je navázán také příspěvek na mobilitu. Nabízí se tedy otázka, jestli vám bude tento příspěvek vyplácen v mezidobí, kdy vašemu starému průkazu již skončila platnost a nový ještě nemáte, a případně jestli je nutné podávat si novou žádost o něj.

V případě, že jste žádost o nový průkaz OZP podali ještě v době platnosti průkazu předchozího, není potřeba o příspěvek na mobilitu žádat znovu. A to ani v případě, že platnost starého průkazu skončila např. 31. 5. 2018 a nový průkaz se k vám dostane až např. v průběhu července nebo srpna. Je však nezbytné počítat s tím, že za měsíc(e), kdy navazující průkaz OZP ještě nebudete mít, vám bude příspěvek na mobilitu doplacen až zpětně po obdržení navazujícího průkazu OZP.

V případě, že byste z jakéhokoliv důvodu nestihli podat žádost o navazující průkaz ještě v době platnosti toho stávajícího, je nezbytné podat i novou žádost o příspěvek na mobilitu. Celé řízení by pak probíhalo jako v případě, že byste o průkaz i o příspěvek žádali úplně poprvé.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

10.08.2018 |