Kongres ESCIF 2017 Piran – Pacug

Ve dnech 10. – 12. 5. se konal každoroční kongres organizace European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF). Tentokráte se zástupci jednotlivých národních organizací sešli ve slovinském Piranu. Hostitelskou a současně pořadatelskou organizací byl Zveza Paraplegikov Slovenije. Kongresovým centrem se tedy pro tyto dny stal Dom Paraplegikov PACUG, což je plně bezbariérové rekreační a rehabilitační středisko pořadatelské organizace.

„Follow-up care“ neboli Následná péče byla hlavním tématem kongresu pro letošní rok. Představen byl slovinský model následné péče včetně sociální inkluze, pro komparaci dále též modely následné péče skandinávských zemí, jakož i západoevropských a východoevropských. Výstup z porovnání představených modelů je následující: model skandinávský a západoevropský jsou téměř shodného charakteru. Soustředí se na práci s člověkem po úrazu míchy již v rané fázi postižení jak po stránce zdravotní, tak po stránce sociální. Výsledkem je snadnější návrat do normálního životaběhu. O co více je práce s těmito lidi intenzivnější od samého počátku tím méně je potřeba vydávat finanční prostředky, rozuměj dávky sociální podpory, na život v následujících letech. Dá se říci, že v ohledu finanční podpory osob po úrazu míchy jsou skandinávské a západní země mnohem střídmější, než např. Česká republika. Mnohem více se přihlíží k faktu, zda dotyčná osoba pracuje či nikoliv. Na východ od nás je situace opačného charakteru. Člověk po úrazu míchy je stabilizován zdravotně (více či méně kvalitně), ale sociální podpora a zpětné začlenění do společnosti je řešeno minimálně. Česká republika je tak opět v pomyslném středu těchto modelů. Na čem se však shodli všichni delegáti, stále jsou velké nedostatky v péči tzv. „peer to peer“ neboli sdílení zkušeností a poskytování rad mezi dvěma sobě rovnými osobami.

Celý kongres nebyl ale pouze o odborných tématech a příspěvcích delegátů. Konal se samozřejmě i společenský večer se slavností večeří, kde byla diskuze mnohem volnější a nevázanější. V každé organizaci je totiž třeba posilovat nejen kolegiální ale i přátelské vztahy. Na závěr se k pořadatelství následujícího kongresu přihlásila pražská organizace CZEPA. Znamená to, že příští rok budeme vlastně téměř domácí.

Ladislav Loebe
předseda spolku

29.05.2017 |