Kontrola využívání příspěvku na péči

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

mnozí z vás v předchozím vydání Zpravodaje, případně na webu či Facebooku ParaCENTRA Fenix nejspíše zaznamenali krátkou zprávu o finálním schválení návrhu novely zákona. Pro jistotu ji zařazujeme ještě jednou v tomto vydání.

Novela upravující zvýšení příspěvku na péči ve III. a ve IV. stupni u příjemců, kteří nejsou v pobytovém zařízení (nejčastěji tedy v domovech pro seniory), byla dne 30. ledna 2019 schválena i senátory, a to bez dalších změn. Příspěvek na péči ve IV. stupni tak bude v nové výši 19 200 Kč vyplácen od 1. dubna 2019, příspěvek ve III. stupni v nové výši 12 800 Kč pak od 1. července 2019. O vyplácení příspěvku ve zvýšené částce není třeba nikde žádat.

Může úřad práce kontrolovat využívání příspěvku na péči?

Ano, úřad práce má právo kontrolovat, zda dochází k využívání příspěvku na péči skutečně k tomu určeným účelům. Kontrola může proběhnout i přímo v domácnosti příjemce příspěvku a může být ohlášená i neohlášená. Obvykle se však pracovník předem ohlásí.

Pracovník provádějící kontrolu je povinen prokázat se příjemci příspěvku služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním (to musí obsahovat označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno zaměstnance a identifikační údaje krajské pobočky úřadu práce nebo ministerstva, která oprávnění vydala). Pokud má příjemce příspěvku i nadále obavy, aby si do domu či bytu nepustil podvodníka nebo zloděje, může ještě zatelefonovat na pobočku úřadu práce, ze které pracovník přichází. Může také nahlédnout do spisu obsahujícího jím podepsanou žádost o příspěvek na péči a další písemnosti, má-li pracovník tento spis s sebou.

Podoba samotné kontroly využívání příspěvku se pak odvíjí od toho, kdo péči poskytuje. V případě, že je pečující osobou rodinný příslušník, měl by mít příjemce příspěvku v ideálním případě alespoň jednoduchý výkaz zaznamenávající, jak často a v jakém rozsahu byla péče poskytována. Jako dostatečně prokázané čerpání příspěvku však bývá obvykle vnímáno to, že je o příjemce příspěvku skutečně postaráno – že tedy v závislosti na míře zdravotního omezení např. může chodit s doprovodem na procházky, na nákup či k lékaři, má čisté lůžkoviny, má k dispozici jídlo a pití (příp. pečující mu pomáhá se najíst a napít), dostává nezbytné léky a má potřebné kompenzační pomůcky nebo že u něj není zanedbávána osobní hygiena. Pokud však péči zajišťuje (byť pouze částečně) některá z organizací či pečovatelská služba, je doložení využívání příspěvku fakturami za čerpané služby, případně výkazy poskytnutých služeb a podobně, nezbytné.

Využívání příspěvku na péči ke stanovenému účelu může úřad práce kontrolovat až 1 kalendářní rok zpětně. Pokud by tedy nyní probíhaly kontroly, mohl by úřad práce žádat doložení využití příspěvku za rok 2018.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

27.02.2019 |