Termíny kurzů Přesuny a manipulace na 1. pololetí 2020

Akreditovaný kurz „Přesuny a manipulace“ je zaměřen na správnou manipulaci s imobilním klientem a my už známe termíny pro první pololetí roku 2020.

Kurz je určen pro všechny, kteří manipulují s osobami se sníženou mobilitou (ať už v rámci terapie v rehabilitačních zařízeních nebo v rámci asistence – zdravotnická zařízení, domácí prostředí), které jsou v důsledku zdravotních nebo jiných komplikací v různé míře závislí na asistenci druhé osoby.

Celkový počet účastníků je omezen, a proto neváhejte a zarezervujte si své místo! Přihlášky a případné dotazy posílejte na email hlavacova@pcfenix.cz.

Lektorky Lucia Hlaváčová a Kristýna Martincová se na Vás těší! 😊

Termíny pro první pololetí 2020

15. – 16. 5. 2020 ZRUŠENO
19. – 20. 6. 2020
26. – 27. 6. 2020

Více informací najdete na našem webu.

18.02.2020 |