Mezinárodní dotazníkové šetření o bakteriích MRSA a ESBL u spinálních pacientů

Jako řádný člen European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) jsme byli osloveni, abychom podpořili zapojení spinálních pracovišť České republiky do dotazníkového šetření o bakteriích MRSA a ESBL u spinálních pacientů. Jedná se o bakterie, které jsou často velmi odolné na existující antibiotika a mohou být velkým problémem. Často je pacient získá za hospitalizace díky snížené odolnosti, stresu, opakovaným běžným infektům s nutností použít antibiotika a tím narušení běžné mikrobiální flóry, při opakovaném zavádění katetrů a podobně.

To všechno jsou situace, kterými prochází člověk po vzniku míšního poškození, zvláště pak v situaci, kdy musí být zapojen na dýchací přístroj. Prevenci získání těchto infekcí je věnována ve zdravotnictví veliká péče a, pokud již někdo tuto infekci získá, musí být k němu tzv. barierový přístup (izolace na pokoji, striktně jednorázové pomůcky – pláště, roušky, čepečky, rukavice, desinfekce bot…..)

Opakovaně jsme oslovili vedoucí lékaře všech spinálních jednotek – tedy 4 traumatických a 3 rehabilitačních s prosbou, aby se zapojili do sběru dat a odeslali je na uvedenou adresu ESCIF. Výsledkem bylo, že se zapojilo opravdu všech 7 pracovišť.

Výsledky celého šetření jsou uvedeny na webu ESCIF.

Pokud máte zájem se o této problematice dozvědět více, je možno cestou uvedeného webu. Výhledově doplníme i stručné závěry tohoto výzkumu přeložené do českého jazyka.

28.01.2015 |