Mimořádné informace pro osoby s průkazy ZTP a ZTP/P

Vážené klientky, vážení klienti,

někteří z vás možná zaznamenali včerejší (12. října 2020) rozhodnutí vlády, kterými přijala nejen další preventivní opatření proti šíření koronaviru, ale také usnadnila vyřizování některých záležitostí vůči úřadům.

Důležitým opatřením, které vláda včera přijala, je distribuce roušek a respirátorů příjemcům invalidního důchodu III. stupně a osobám mladším 18 let, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Distribuce těchto osobních ochranných pomůcek bude probíhat prostřednictvím České pošty, není tedy nutné pro ně nikam chodit či jezdit. Prostřednictvím tiskové zprávy o tomto rozhodnutí informovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Dalším důležitým usnesením vlády je omezení nutnosti navštěvovat úřady osobně. Toto opatření potrvá po dobu vyhlášeného nouzového stavu a týká se podávání žádosti o dávky pro osoby se zdravotním postižením a o průkaz osoby se zdravotním postižením a také doručování některých zásilek od úřadu práce. Vláda rozhodla, že žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky na předepsaném formuláři, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti (tedy např. výši příjmů, pokud se jedná o žádost o zvláštní pomůcku s pořizovací cenou vyšší než 10 000 Kč). Některé poštovní zásilky od úřadu práce také nebudou doručovány do vlastních rukou adresáta, jak tomu je obvykle – omezí se tak kontakt žadatele s poštovním doručovatelem, příp. nutnost navštívit pobočku České pošty kvůli uložení této zásilky.

Milé klientky, milí klienti, stávající období je sice náročnější, věřme však, že se brzy budeme moct alespoň částečně vrátit k normálnímu životu. Pokud byste cítili, že byste své pocity chtěli probrat s někým mimo okruh své rodiny a svých přátel, můžete se obracet na naši psycholožku Mgr. Terezu Vacovou, kterou zastihnete nejlépe na e-mailu vacova@pcfenix.cz.

ParaCENTRUM Fenix je prostřednictvím svých pracovníků stále s vámi a těšíme se, až si jednoho dne budeme moct společně říct: „Zvládli jsme to!“

13.10.2020 |