Mohu pracovat, i když pobírám invalidní důchod třetího stupně (2018)

Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod třetího stupně, často sobě i nám kladou otázku, zda vůbec mohou pracovat, a pokud ano, na co by si měli dát pozor. Na tyto otázky se dnes podrobněji podíváme. 

Byla mi přiznána invalidita III. stupně. Můžu i přesto pracovat?

Pracovat můžete!

Česká legislativa souběh invalidního důchodu III. stupně a zaměstnání nijak nezakazuje. Doporučujeme však celou záležitost prokonzultovat s Vaším lékařem, který je schopen určit, zda konkrétní zaměstnání (náplň, rozsah pracovní doby a další požadavky na Vás kladené) nezhorší Váš zdravotní stav. Jako opatření se obecně osobám pobírajícím invalidní důchod (ID) doporučuje využít řadu prostředků – např. práce z domova, zkrácený pracovní úvazek a uzpůsobení náplně práce či pracovního místa apod. Co se týká délky pracovní doby, doporučuje se z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu ve III. stupni 0,5 úvazku a méně). Je to však pouze doporučení, nikoliv podmínka.

Ke snížení invalidity a tím i invalidního důchodu může dojít pouze na základě překvalifikování zdravotního stavu posudkovým lékařem. 

Invalidní důchod III. stupně a výše výdělku

Řada lidí se domnívá, že při výběru zaměstnání musí zohlednit výši výdělku, což však není pravda. Výše odměny není zákonem nijak omezena, tudíž nemusíte mít obavy například z toho, že byste pobíráním vyššího platu ohrožovali svůj nárok na ID III. stupně. 

Invalidní důchod III. stupně a sociální pojištění

Na rozdíl od nižších stupňů ID se Vám pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni započítává do náhradní doby zaměstnání, tudíž se Vám tato doba zahrne do potřebné doby pro nárok na starobní důchod. V tomto ohledu jste tedy zabezpečení. Pobírání invalidního důchodu však nezakládá nárok např. na nemocenském pojištění apod. Pracovat však můžete chtít z řady dalších důvodů.

Pokud máte další nejasnosti či dotazy ohledně pracovního uplatnění, neváhejte se obrátit na naši poradnu pro návrat na pracovní trh. Rádi Vám pomůžeme s:

  • příspěvky na zaměstnávání OZP,
  • vyhledáváním pracovních nabídek,
  • volbou typu pracovního úvazku,
  • tvorbou životopisu a motivačního dopisu,
  • tréninkem pracovního pohovoru,
  • pracovními smlouvami,
  • možnostmi dalšího vzdělávání a dalšími tématy dle Vašich potřeb.

Těším se na Vás.

Mgr. Eva Vostálová


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

21.06.2018 |