Mohu pracovat i v případě, že nejsem schopen pracovat za zcela mimořádných podmínek?

Lidé, kterým byla přiznána invalidita III. stupně, mají leckdy ve svém lékařském posudku také dovětek: není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“. Opravdu nemůže osoba se zdravotním postižením, která má tento dovětek v posudku, vůbec pracovat? Co pro ni tento dovětek vlastně znamená? Objevuje se tento dovětek i v nově vydávaných posudcích? Odpovědi na tyto otázky Vám zodpoví následující článek.

Mám v posudku dovětek: „není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“. Opravdu nesmím pracovat?

Pracovat můžete.

Je ale nezbytné pamatovat na to, že Vámi vykonávaná práce nesmí být v rozporu s Vaším zdravotním stavem. To, zda můžete danou práci vykonávat, je proto vhodné konzultovat se svým ošetřujícím odborným lékařem. Proberte s ním zejména náplň práce a vhodný rozsah pracovního nasazení (počet pracovních hodin za den či týden), abyste měli jistotu, že se prací Váš zdravotní stav nezhorší. Zaměstnavatel Vás také může vyslat za lékařem zajišťujícím pracovně-lékařskou péči k posouzení zdravotní způsobilosti vykonávat sjednanou práci. Lékař pak na základě prohlídky a informací o dané pracovní pozici a náplni práce rozhodne, zda je pro Vás místo vhodné.

Mimořádné pracovní podmínky jsou též nezbytné (ty upravuje Vyhláška č. 329/2009 Sb., o posuzování invalidity). Jde především o zásadní úpravu pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pomůcek nebo každodenní podporu a pomoc na pracovišti formou předčitatelských a tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.

Co pro mě tento dovětek znamená?

Kromě výše uvedených skutečností znamená dovětek především to, že na úřadu práce nemůžete být veden(a) jako uchazeč o zaměstnání, ale pouze jako zájemce. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a v případě, že zaměstnavatel přijme zájemce o zaměstnání, nemůže na úřadu práce žádat o některé příspěvky (především o příspěvek na společensky účelné pracovní místo).

Můžu se s dovětkem setkat i v nově vydávaných posudcích?

V nově vystavovaných posudcích se dovětek: není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ již neobjevuje. V posudku o přiznání invalidity III. stupně se může objevit pouze informace, že dotyčná osoba se zdravotním postižením: je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“.

Použité zdroje:

Dostupné zde a Slovník sociálního zabezpečení zde.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

29.04.2017 |