Možnost požádat o zvýšení příspěvku na péči v případě zhoršení zdravotního stavu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ani o prázdninách nemá naše rubrika Na skok do poradny volno, můžete se tedy těšit na další zajímavé (a věříme, že i užitečné) články. V aktuálním vydání se věnujeme možnosti zvýšení příspěvku na péči.

Tento příspěvek je na základě žádosti podané na úřadu práce a následného rozhodnutí posudkového lékaře přiznán a vyplácen osobě, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá alespoň 3 základní životní potřeby. Někomu je tento příspěvek přiznán trvale (tzn., že úřad neiniciuje přezkoumání zdravotního stavu příjemce příspěvku), někomu je příspěvek přiznán na dobu určitou (např. rok, 3 roky apod.) a poté dojde na základě impulzu od úřadu práce k novému posouzení zdravotního stavu. Zdravotní stav příjemce příspěvku se však může zhoršit a s tím i jeho soběstačnost. Nabízí se tedy otázka: Dojde v takovém případě ke zvýšení příspěvku na péči?

Odpovědět jednoznačně „ano“ nebo „ne“ v tomto případě není možné – vždy totiž záleží na aktuálním zdravotním stavu příjemce příspěvku a na rozhodnutí posudkového lékaře. A aby mohl být zdravotní stav posouzen a mohlo být vydáno nové rozhodnutí, je nezbytné podat na úřadu práce Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (formulář je ke stažení zde). Do části E. Požadovaná změna uvede příjemce, že žádá o zvýšení příspěvku z důvodu zhoršení zdravotního stavu.

Na základě tohoto návrhu proběhne nejprve sociální šetření v přirozeném prostředí příjemce příspěvku (obvykle tedy v místě bydliště) a poté zhodnocení zdravotního stavu posudkovým lékařem. Je tedy zapotřebí mít u praktického lékaře co nejaktuálnější zprávy od odborných lékařů a zhoršení zdravotního stavu musí být z těchto lékařských zpráv zřejmé.
Výsledkem tohoto řízení může být přehodnocení stupně závislosti a navýšení příspěvku, případně jeho ponechání v dosavadní výši.

Po celou dobu řízení je příspěvek vyplácen ve dříve přiznané výši. V případě, že dojde ke zvýšení příspěvku, je rozdíl mezi vyplácenou a nově přiznanou výší doplacen zpětně až do měsíce, ve kterém byl návrh na zvýšení podán.

Může se také stát, že i přes objektivní zhoršení zdravotního stavu doložené lékařskými zprávami je návrh na zvýšení příspěvku zamítnut. V takovém případě je možné podat proti danému rozhodnutí odvolání. Pokud byste si s jeho vyhotovením nevěděli rady, můžete se samozřejmě obrátit na naše sociální poradenství.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

25.06.2020 |