Možnosti konzultace nežádoucích účinků či kontraindikací léků

Dříve, než vám lékař předepíše nějaký lék, případně než si v lékárně zakoupíte lék volně prodejný, je nezbytné vzít v úvahu případné vzájemné ovlivnění se (kontraindikaci) s jinými užívanými léky, případně dalšími zdravotními potížemi (např. žaludečními, srdečními apod.). Z tohoto důvodu je nezbytné lékaře a případně i lékárníka informovat o všech lécích, které užíváte (pokud si nepamatujete jejich názvy, je vhodné zapsat si je na lísteček, který budete mít např. u osobních dokladů). Lékaři a farmaceuti také mohou nahlížet do vašeho lékového záznamu, pokud jste s tím nevyslovili nesouhlas.

Může se ale stát, že se zeptat zapomenete a svému lékaři se zrovna nemůžete dovolat. Pak existují další možnosti, jak možné kontraindikace nebo nežádoucí účinky konzultovat. Některé lékárny nabízejí např. on-line kontrolu (např. zde nebo zde), obrátit se můžete také na lékovou poradnu organizace s názvem Průvodce pacienta (více informací zde). Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze pak lze kontaktovat i telefonicky (více informaci zde).

V případě on-line a e-mailových konzultací je nezbytné vzít v úvahu možnou prodlevu mezi položením/zasláním dotazu a získání odpovědi. Pokud si tedy nejste jistí, zda některý z léků můžete začít bez obav užívat, doporučujeme navštívit nejbližší lékárnu (případně o to požádat někoho z rodiny či přátel), případně – pokud to zdravotní stav umožňuje a nebyla by tím ohrožena úspěšnost léčby – užívání léku odložit do doby, než vše proberete s lékařem nebo lékárníkem.

29.09.2022 |