Náhrada mzdy od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti a nemocenské u příjemců invalidního důchodu I., II. a III. stupně

Milé čtenářky, milí čtenáři,

letošní duben nám svým vrtošivým počasím opět ukázal, jak umí být apríl rozmanitý. Věřme, že květen již bude příznivější a budeme moct trávit více času venku – třeba na procházkách rozkvetlou přírodou (což ocení zejména alergici, viďte? 😊 ).

V médiích sice ještě stále rezonuje téma „covid“, je zde však velká naděje, že přísná opatření podpořená očkováním přinesou své ovoce a budeme se moct vrátit k (téměř) normálnímu životu. A že místo covidu budou důvodem pracovní neschopnosti opět „jenom“ běžné chřipky, angíny nebo jiná lehčí onemocnění. Bez ohledu na příčinu pracovní neschopnosti však bude stále vyvstávat otázka: Jak je to s výplatou nemocenského u lidí pobírajících invalidní důchod?

Obecně platí, že v případě pracovní neschopnosti během prvních 14 dní zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu od zaměstnavatele a od 15. dne nemocenské. Nárok na výplatu náhrady mzdy/platu od zaměstnavatele a nemocenského má téměř totožné podmínky a závisí na několika faktorech.

Prvním je příčina pracovní neschopnosti. Platí totiž, že souběžná výplata ID a náhrady mzdy, resp. nemocenského pro stejnou diagnózu není možná. Pokud tedy zaměstnanec nastoupí na „neschopenku“ kvůli stejným zdravotním potížím, pro které mu byl ID přiznán, nebude mu náhrada mzdy ani nemocenské vypláceno.

Druhým faktorem je typ pracovního poměru. U pracovních poměrů na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti záleží na tom, zda bylo z výplaty odváděno po určitou dobu sociální pojištění. U pracovních poměrů založených na pracovní smlouvě (bez ohledu na výši úvazku) je sociální pojištění odváděno vždy.

Třetím faktorem je pak stupeň přiznaného invalidního důchodu. Zatímco u příjemců ID I. a II. stupně je tzv. podpůrčí doba (tedy doba, po kterou je vypláceno nemocenské) stejné, jako u pracovníků bez zdravotního omezení, u příjemců ID III. stupně je tato doba zkrácena na 70 dní za 1 rok.

V případě, že při jedné pracovní neschopnosti vyčerpáte celou podpůrčí dobu, bude výplata dalšího nemocenského v plné délce možná až po 190 dnech.

Jak jsem zmínila již výše, nárok na výplatu náhrady mzdy/platu a nemocenského mají téměř totožné podmínky. Rozdíl nastává v případě, že pracovní neschopnost začne v tzv. ochranné lhůtě po ukončení pracovního poměru – v takové situaci totiž nevzniká nárok na výplatu náhrady mzdy/platu, až od 15. dne je vypláceno nemocenské.

Pro jistotu připomínáme, že v současné době jsou vystavovány elektronické neschopenky a pacient od lékaře dostane v papírové podobě pouze jeden díl – průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce s uvedenými vycházkami a termínem kontroly u lékaře.

V případě dotazů souvisejících s tématem článku, případně jiných dotazů především z oblasti sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením, invalidního důchodu apod., se můžete obracet na naše sociální poradenství (e-mail: poradna@pcfenix.cz; tel. č.: 739 646 396).

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

29.04.2021 |