Nefinanční pomoc v náročné finanční situaci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

období letních dovolených se pro tento rok pomalu, ale nezadržitelně chýlí ke svému konci a většinu z nás čeká delší volno od zaměstnání až na Vánoce (ale nebojte se – určitě to uteče jako voda 😊 ). Jedno české přísloví sice říká, že bez práce nejsou koláče, ale může nastat i situace, kdy ani poctivá práce na některé pomyslné koláče nestačí. I v takové situaci však existují řešení.

Příspěvky státní sociální podpory nebo hmotné nouze jsou sice nejrozšířenější formou pomoci, avšak ne vždy je to forma zcela vyhovující, někdy pak může být stále nedostačující. V podobných situacích je možné zkusit využít také pomoc nefinanční, hmotnou, a obrátit se například na sociální odbor obecního úřadu či na neziskovou organizaci pracující s lidmi ohroženými sociálním vyloučením1 a s pomocí jejich pracovníků získat (převážně trvanlivé) potraviny z potravinové banky.

V Praze a v Brně pak fungují také nábytkové banky, které pomáhají lidem ve finančně a sociálně nepříznivé situaci s alespoň částečným vybavením bytu. Pro možnost získat z nábytkové banky potřebné vybavení je podobně jako u potravinových bank nejlepší kontaktovat sociální odbor obecního úřadu. Různé drobnější vybavení domácnosti (např. nádobí) pak lze v Brně koupit za symbolickou cenu v rámci projektu společnosti SAKO Brno s názvem ReUse.

Nezanedbatelnou položkou rozpočtu jednotlivce i rodiny pak bývá také oblečení. Také v tomto případě je možné získat potřebné věci za sníženou cenu, a to např. prostřednictvím Charity a jejích obchůdků. Kontakt na diecézní charitu v místě svého bydliště naleznete zde.

V případě dotazů (nejen) k této problematice se můžete samozřejmě obracet na naše sociální poradenství, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz), on-line poradny či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

[1] Organizace, které spolupracují s potravinovou bankou v Jihomoravském kraji, naleznete zde.

25.08.2021 |