Neschopenka po uplynutí podpůrčí doby

Milé čtenářky, milí čtenáři,

také tentokrát vám přinášíme informace týkající se oblastí a záležitostí, které by vás nebo někoho ve vašem okolí mohly zajímat, být pro vás důležité. Nejprve vám představíme důležitou změnu týkající se slevy na jízdném ve veřejné dopravě, poté připomeneme, jak je to s pracovní neschopností po uplynutí tzv. podpůrčí doby.

Sleva na jízdném pro lidi ve III. stupni invalidity

Zřejmě jste v médiích zaznamenali zprávy o změnách týkajících se slev na jízdném ve veřejné dopravě. Podle tiskové zprávy Ministerstva dopravy České republiky by se od 1. dubna 2022 měli mezi poživatele 50% slevy na jízdném nově zařadit i lidé, kterým byl přiznán III. stupeň invalidity. V tuto chvíli ještě není zcela známo, jakým způsobem budou tito lidé nárok na slevu prokazovat – zda např. budou mít vystavený nějaký průkaz, nebo budou předkládat rozhodnutí o přiznání III. stupně invalidity, nebo se bude jednat o jiný způsob. Jakmile však bude tato informace dostupná, zcela jistě vám ji zprostředkujeme.

Neschopenka po uplynutí podpůrčí doby

Podzimní nárůst počtů nakažených koronavirem opět přinesl mimo jiné také omezení neakutních operací. Pro mnoho lidí však může (opětovné) odložení operace představovat prodloužení pracovní neschopnosti a komplikaci v podobě uplynutí základní, tedy 380denní podpůrčí doby. Vyvstala u nich tedy otázka, jaký je možný další postup, když zdravotní stav jim ukončení neschopenky a návrat do zaměstnání ještě neumožňuje.

Základní informace zní: i po uplynutí podpůrčí doby lze zůstávat v pracovní neschopnosti. Uplynutí podpůrčí doby neznamená nutnost ukončit neschopenku. Ještě před uplynutím podpůrčí doby (nebo nejdéle 3 měsíce po jejím uplynutí) lze požádat o její prodloužení. Žádost se podává na správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště (v Praze na Pražské správě, v Brně na Městské správě, v ostatních městech na Okresní správě sociálního zabezpečení). Na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení je ke stažení formulář žádosti. Vyplněný formulář, ideálně doplněný o aktuální lékařské zprávy dokládající předpokládaný průběh léčby, lze na úřad doručit osobně, nebo zaslat poštou, využít lze také datovou schránku. Na základě podané žádosti zhodnotí zdravotní stav žadatele posudkový lékař a vyhotoví podklady pro vydání rozhodnutí. Výplatu nemocenského lze prodloužit až na 3 měsíce, a to maximálně 4x (vždy je nezbytné podat novou žádost).

V případě, že by žádosti o prodloužení podpůrčí doby nebylo vyhověno, případně by uplynula i maximální možná doba prodloužení, lze se obrátit na úřad práce a požádat o dávky státní sociální podpory, případně hmotné nouze.

Problematice uplynutí podpůrčí doby se v jednom díle věnoval také pořad Černé ovce, daný díl je možné shlédnout v Archivu České televize.

Se svými dotazy týkajícími se (nejen) dávek pro osoby se zdravotním postižením, invalidních důchodů či možnosti pracovat při pobírání invalidního důchodu se můžete stále obracet na naše sociální poradenství.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

28.01.2022 |