Novinky v legislativě a další tipy ze Sociální rehabilitace

Věnovat se budeme těmto tématům – osvobození od dálničních poplatků, obchodním podmínkám účtu Plus u České spořitelny, slevám na telekomunikační služby, změnám cen za některé sociální služby a změnám v příspěvku na bydlení.

Osvobození od dálničních poplatků

Začneme osvobozením od dálničních poplatků. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nedochází k žádným změnám. Zatím nedochází ani k elektronickým kontrolám, tudíž nehrozí nebezpečí častých kontrol kvůli nezaplacené dálniční známce.

Připomínáme, že dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je od poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace osvobozeno (mimo jiné) užití této komunikace vozidlem:

  1. přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká;
  2. přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (tuto skutečnost doporučujeme doložit vyjádřením odborného ošetřujícího lékaře);

Změna obchodních podmínek České spořitelny k účtu Plus

Klienti České spořitelny k účtu Plus zbystří, protože s účinností 1. února 2023 dojde ke změně obchodních podmínek, ke zpoplatnění tzv. účtu Plus. Česká spořitelna a.s. nabízí pro každého klienta, který jí předal souhlas s tím, aby evidovali informaci o jeho zdravotním postižení, že jsou připraveni k individuálnímu řešení, se kterým ho budou telefonicky kontaktovat. V průběhu hovoru pak ČS a.s. nastaví účet tak, aby ho klient mohl využívat zdarma. V případě zájmu o bližší informace se ozvěte na bezplatnou linku 800 207 207.

Sleva na telekomunikační služby

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu stále platí, že i od 1. ledna 2023 jsou povinny čtyři společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat službu zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. Více se dozvíte na stránkách Českého telekomunikačního úřadu, kde také naleznete odpovědi na nejčastější dotazy.

Novela vyhlášky o sociálních službách

MPSV schválilo na sklonku loňského roku novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách a která mimo jiné stanovuje nové ceny za některé sociální služby. U služeb sociální péče (např. osobní asistence, pečovatelské služby, odlehčovací služby apod.) se zvyšuje cena za hodinu poskytnuté služby max. na 155 Kč. Nicméně pro klienty, kteří potřebují více než 80 hodin za měsíc cena zůstává max. 135 Kč za hodinu.

Upozorňujeme naše klienty, že změna vyhlášky automaticky neznamená, že se takto zvednou ceny všech služeb včetně osobní asistence ve Fenixu, v ceníku dojde nicméně ke změnám, které s Vámi komunikuje vedoucí služby osobní asistence.

Lékařská posudková služba doznává změn

Posudkové lékaře posílí cca 160 odborných nelékařských zdravotnických pracovníků. Cílem novely je zrychlit a hlavně zkvalitnit posudky. Další změny se týkají vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb, možnosti elektronické komunikace mezi orgánem sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do procesu se například nově doplní lhůty, ve které posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Lidé tak budou mít větší jistotu, že veškeré podklady dodali včas.

Zvýšení životního a existenčního minima

Od ledna 2023 došlo taktéž ke zvýšení životního a existenčního minima. Životní i existenční minimum je důležité zejména jako kritérium, ze kterého se vychází při stanovení nároku na některé sociální dávky, případně při výpočtu jejich výše. Jde především o dávky pomoci v hmotné nouzi, některé dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči (v případě, že je požadováno zvláštní zvýšení příspěvku z důvodu nízkých příjmů) nebo při pěstounské péči. Významnou roli hraje i v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a také pro stanovení alimentů.

Příspěvek na bydlení

Od ledna 2023 nemusí příjemci příspěvku na bydlení pro další pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 a přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023. Výjimkou jsou případy, kdy příjemcům příspěvku na bydlení ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy. Pak ÚP ČR promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Podmínkou ale je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 2023. V případě přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí povinnost doložení rozhodných příjmů za předcházející kvartál (říjen – prosinec 2022). Bez toho nebude moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na tyto dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Zdravím s výhledem na zasněženou stráň a do novému roku všem přeji pevné zdraví.

Mgr. Kateřina Havlíková

30.01.2023 |