Obnovení provozu od 1. června 2020

Milé klientky, milí klienti,

nouzový stav v České republice již před přibližně dvěma týdny skončil a i další vládní opatření, která měla zabránit nekontrolovatelnému šíření koronaviru, jsou postupně uvolňována. Díky příznivému vývoji situace se tak k běžnému provozu může začít přibližovat také ParaCENTRUM Fenix (PCF).

Od 1. června se díky tomu mohou svému obvyklému chodu přiblížit také všechny naše služby.

Pro všechny služby bude zatím i nadále platit několik pravidel. Všichni zaměstnanci, klienti i jejich doprovod mají povinnost po celou dobu návštěvy našeho ParaCENTRA Fenix mít nasazenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu.

Po vstupu do budovy bude všem změřena teplota bezkontaktním teploměrem a bude povinnost vydezinfikovat si ruce. Doprovody prosíme, aby v prostorách PCF trávily co nejméně času a raději využily krásného počasí k procházce. Bude také nutné dodržovat mezi sebou rozestupy minimálně 2 metry. Prosíme vás také o svědomitý přístup, nejezděte k nám v případě jakéhokoliv infekčního onemocnění. Toaletu bude možné použít pouze tu u kanceláře Poradny.

Služba sociální rehabilitace

V rámci služby Sociální rehabilitace budou klientům k dispozici na společenské místnosti přístroje určené na samostatné cvičení. Ty budou po každém použití vydezinfikovány. Kvůli nutnosti nosit roušky, štíty či ochranné brýle a rukavice v případě fyzioterapie a ergoterapie a také skrz dezinfikování všech cvičebních pomůcek, bude cvičební jednotka zkrácena na 45 minut, v případě spojení dvou cvičebních jednotek na 90 minut.

Odborné sociální poradenství

Pracovníky sociálního poradenství můžete v ParaCENTRU Fenix potkávat každý pracovní den od 9 hod. do 13 hod. Osobní konzultaci je však nezbytné sjednat si s alespoň dvoudenním předstihem. Termín si můžete jako obvykle sjednat telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Sjednané setkání může být uskutečněno i mimo uvedené časové rozmezí. Konzultace mohou dočasně probíhat pouze v prostorách PCF. Poradenství tzv. v terénu (tedy např. v domácnosti klienta či v kavárně apod.) není zatím možné. Nezbytnost osobního setkání, prosíme, pečlivě zvažte.

Osobní asistence

Služba pokračuje dál, vedoucí služby a koordinátorka osobní asistence jsou stále k zastižení na telefonu v časech od 9 hod. do 17 hod., pozdější či dřívější kontakt pouze v akutních případech. Vedoucí služby bude v kanceláři k zastižení v pondělí a středu, koordinátor služby v úterý a čtvrtek, případně dle domluvy i jiné dny.

Posilovna a sportovní aktivity

Posilovna bude v provozu pouze za přítomnosti fitness instruktora Jaroslava Náhlíka každé pondělí, úterý a čtvrtek po předchozí telefonické domluvě na čísle 774 240 252.

Stolní tenis bude k dispozici každé úterý a čtvrtek od 15 hod. do 18 hod.

Pokladna

K dispozici budete mít také pokladnu a to každé pondělí a čtvrtek od 8 hod. do 14 hod.

Velice si vážíme vaší přízně, kterou jste nám zachovali i v náročném období a věříme, že se nám společně postupně podaří vrátit k normálnímu režimu a budeme se s radostí opět setkávat..

26.05.2020 |