Odborné sociální poradenství je tu pro vás

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ačkoliv to tak při pohledu z okna zrovna nevypadá, léto je v plném proudu. ☺ A toto prázdninové období přímo vybízí k osvěžení informací o tom, s čím se na naše sociální poradenství můžete obracet a jakými cestami nás můžete oslovovat.

Naše služba nese název odborné sociální poradenství a dělí se do několika oblastí. První a nejobsáhlejší je sociální poradenství – v rámci něj poskytujeme informace a rady týkající se především (ale ne výhradně) příspěvků pro osoby se zdravotním postižením (tedy příspěvku na péči, mobilitu, zvláštní pomůcku a průkazu osoby se zdravotním postižením). Podle potřeby pomůžeme s vyplněním žádostí nebo s vyhotovením odvolání proti rozhodnutí úřadu práce. Obracet se na nás můžete i v záležitostech týkajících se invalidních důchodů – např. podmínek jeho přiznání či možností zvýšení stupně invalidity. Rádi pomůžeme také při oslovování nadací pro získání příspěvku na doplacení vozíku, handbiku či jiné pomůcky. Podle potřeby pomůžeme s vyhledáním kontaktu např. na jinou sociální službu či bezbariérovou ordinaci odborného lékaře. Základní, obecnější informace poskytneme také z oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze (např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení apod.).

Některé dotazy klientů jsou záludnější nebo komplikovanější. Pro takové situace je k dispozici poradenství v oblasti práva. V rámci něj vám poradíme či pomůžeme např. s vyhotovením správní žaloby, v záležitostech odškodnění po úrazu, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením či svéprávnosti a opatrovnictví.

Třetí oblastí odborného sociálního poradenství je pracovní poradenství, resp. poradenství pro vstup či návrat na trh práce. Ať máte zájem nalézt si vhodné zaměstnání, stát se osobou samostatně výdělečně činnou, můžete se na nás obracet pro informace a pomoc s vyhledáváním pracovních nabídek, volbou typu pracovního úvazku, tvorbou životopisu a motivačního dopisu či tréninkem pracovního pohovoru, dále pak ohledně možností dalšího vzdělávání či příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Oslovit nás můžete samozřejmě i v případě, že jste zaměstnavatel a rádi byste zaměstnali osobu se zdravotním postižením.

Velmi důležitá je také bezbariérovost, což je další oblast našeho poradenství. Poradíme vám, jak by bylo možné upravit nevyhovující prostory (např. koupelnu a WC, kuchyň či pracovní prostředí) či překonat překážky, jako jsou např. schody.

Zdravotní omezení může ovlivnit psychické rozpoložení člověka. V rámci psychologického poradenství vám podáme pomocnou ruku při vyrovnávání se s nepříznivou životní situací. Překonejte s námi strach, negativní emoční postoj, vztek i bezmoc.

Naše síly naopak nestačí na dluhové poradenství, posouzení nároku na různé sociální dávky, výpočet jejich výše či vytvoření architektonických návrhů bezbariérových úprav. Můžeme vás ale správně nasměrovat na organizace, kde vám potřebné informace poskytnou.

Obracet se na nás může telefonicky, e-mailem, prostřednictvím on-line poradny a samozřejmě také osobně. Kontakty na nás jsou následující:

  • tel.: 739 646 396
  • e-mail: poradna@pcfenix.cz
  • on-line poradna: www.pcfenix.cz/online-poradna/
  • osobně – osobní setkání je nezbytné sjednat si s nejlépe 3denním předstihem. Při sjednávání termínu setkání obvykle probíhá i domluva, zda je potřeba přinést s sebou nějaké doklady, případně jaké.

Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně.

Potřebné informace o našem poradenství naleznete pohromadě a přehledně na našich internetových stránkách a případné dotazy vám samozřejmě rádi zodpovíme i individuálně.

28.07.2020 |