Odborné sociální poradenství v roce 2019

Rok 2019 byl pro službu odborné sociální poradenství nejen rokem změn, ale také rokem, který nám umožnil vyhodnotit některé dřívější novinky.

Změny se týkaly především pracovníků, nebo přesněji řečeno pracovnic služby. V dubnu naše řady opět rozšířila naše psycholožka Justina Hanáková, v červnu se pak náš tým rozrostl o Kláru Ševčíkovou, která si vzala na starosti oblast pracovního poradenství. Naopak ve druhé polovině roku jsme se se dvěma pracovnicemi rozloučili, i když naštěstí ne zcela – koncem srpna ukončila své působení ve vedení služby Tereza Vacová. Ve Fenixu však stále působí jako metodička. Vedoucí služby se stala a pomyslné otěže po Tereze převzala Adéla Boumová. Tu však v polovině listopadu odvály milé povinnosti na mateřskou dovolenou. V současné době je tak poradenství pod vedením mým. A ani já nevybočuji z tohoto “trendu” změn, neboť v polovině října jsem změnila své příjmení z “Veselá” na “Zamazalová”.

Příjemným protikladem všech těchto změn byla možnost vyhodnotit dřívější novinky v podobě on-line poradny a pravidelné rubriky Na skok do poradny. Prostřednictvím on-line poradny nám jen za loňský rok přišlo více než 100 dotazů. A nejen v některých z nich, ale i u některých dotazů osobních, telefonických nebo zaslaných e-mailem se objevují odkazy na články právě z naší pravidelné rubriky. Velmi nás tedy těší, že se obě tyto novinky ujaly a jsou přínosem nejen pro naše stávající, ale také pro potenciální nové klienty.

Vážené klientky, vážení klienti, vaší důvěry, se kterou jste se na nás (nejen) v roce 2019 obraceli, si velmi ceníme a děkujeme za ni. Ani v roce 2020 tedy nepolevíme – stále se na nás budete moct obracet se svými dotazy a i nadále se můžete těšit na články v rámci rubriky Na skok do poradny i na další vydání našeho Sociálního občasníku.

30.12.2019 |