Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Ohlédnutí ředitele ParaCENTRA Fenix za uplynulým rokem 2023

uvodni slovo reditele 2024 f16144fa
Publikováno:
3. 1. 2024
fenix czechmade banner b3bea5bb

Vážení a milí přátelé,

vydání prvního čísla Zpravodaje v roce 2024 je dobrou příležitostí ohlédnout se za činností ParaCENTRA Fenix v uplynulém roce.

Moje hodnocení nebude ucelené, protože jsem do Fenixu nastoupil 1. června, kdy jsem ve funkci vystřídal dlouholetého ředitele Mgr. Michala Odstrčila. Tímto bych chtěl, dnes už bývalému panu řediteli, velmi poděkovat za to, co pro ParaCENTRUM Fenix udělal. A že toho nebylo málo! Stejně tak bych chtěl za léta práce vyzdvihnout bývalého předsedu spolku Mgr. Ladislava Loebeho, jehož na podzim vystřídal Jaroslav Náhlík.

Myslel jsem si, že mě, zkušeného člověka z oblasti sociálních služeb, nemůže nic zásadního překvapit. Mýlil jsem se. Osoby na invalidním vozíku jsem běžně potkával i před nástupem do Fenixu, ale protože se nejednalo o mé příbuzné či známe, neřešil jsem příliš jejich postižení a život na vozíku. To se vše změnilo po nástupu do Fenixu, kdy se mě bytostně dotýkají příběhy a osudy mnoha našich klientů. Mám obrovský obdiv a respekt k tomu, jak se lidé s poškozením míchy, kteří jsou primárně našimi klienty, vyrovnali a vyrovnávají se se svým osudem. Mám chuť vyzvat všechny nespokojence, kteří si pořád na něco stěžují, aby k nám do Fenixu přišli a já je zavedu za našimi klienty, kteří jim řeknou o čem je život.

Obdiv a poděkování směřuji ke svým spolupracovníkům, kteří klientům s postižením míchy pomáhají zvládat jejich každodenní potřeby. Jejich práce je náročná fyzicky i psychicky a věřte, že ne každý tuto službu lidem může poskytovat. O to větší poděkování a úctu si zaslouží. Jen škoda, přeškoda, že jejich práce není společností lépe ohodnocena.

Dovolte mi poděkovat i našim dobrovolníkům, bez jejich pomoci bychom se v mnoha případech neobešli. Jsem velmi mile překvapen, jak se k nám chovají a jak nám pomáhají naši podporovatelé a sponzoři, kterých k naší radosti přibývá. Velké podpory se nám dostává i ze strany státní správy a samosprávy. Jejich podpora, vstřícnost a pomoc je pro nás klíčová. Všechny moc prosím, aby nám zachovali přízeň i v roce 2024, kdy si budeme připomínat 20. výročí založení ParaCENTRA Fenix, a kdy budeme intenzivně pokračovat v práci na vybudování nového sídla organizace, kde najdou naši klienti a spolupracovníci kvalitní a moderní zázemí pro poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Ještě jednou, Vám vážení a milí přátelé, děkuji za vše, jak skrze naši organizaci pomáháte lidem s poškozením míchy, tedy těm, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují naši pomoc. Těším se na další setkávání s Vámi, obohacující spolupráci a přeji Vám do roku 2024 hodně zdraví, spokojenosti a radosti.

S úctou,

Petr Houšť