Omezení poskytování služeb

Vážené klientky, vážení klienti,

situace okolo šíření koronaviru není zrovna příznivá, proto ParaCENTRUM Fenix, z. s. přistoupilo – stejně jako na jaře – k preventivnímu opatření v podobě omezení poskytování služeb. Ambulantní služby (mj. nácviky soběstačnosti, aktivizační cvičení a osobní poskytování služby sociálního poradenství) jsou proto od pondělí 19. října 2020 až do odvolání zrušeny.
Důvodem tohoto opatření je prevence přenosu nákazy a také skutečnost, že mnozí klienti sjednané služby (zejm. v případě sociální rehabilitace) ze stejných důvodů odříkali sami.

Pracovníky ParaCENTRA Fenix však v případě potřeby můžete kontaktovat následujícími způsoby:

Kontaktní osobou v obecných záležitostech týkajících se ParaCENTRA Fenix, z. s. a jeho provozu je ředitel Mgr. Michal Odstrčil.
Kontakty jsou následující:

Odborné sociální poradenství

Služba odborné sociální poradenství funguje v bezkontaktní formě i nadále. Nelze však zajistit osobní setkání. Klienti se na službu mohou se svými dotazy obracet prostřednictvím telefonu, e-mailu či on-line poradny. Kontakty jsou následující:

Sociální rehabilitace

Služba sociální rehabilitace je v ambulantní formě poskytování přerušena. Pracovnice služby lze v případě potřeby kontaktovat pouze prostřednictvím telefonu či e-mailu. Kontakty jsou následující:

vedoucí služby Irena Šenkapoulová, DiS.:

koordinace aktivizačního cvičení a nácviků soběstačnosti Mgr. Kristýna Náhlíková:

Osobní asistence

Služba osobní asistence je pro stávající klienty zajišťována podle jejich potřeb a také podle personálních možností PCF. V případě potřeby je možné kontaktovat vedoucí služby Lucii Sikoru, DiS.:

Chápeme, že omezení či přerušení našich služeb není příjemné. Veškerá opatření jsou však přijímána s ohledem na aktuální nepříznivou situaci a ve snaze maximálně předejít šíření nákazy koronavirem. Jakmile to bude možné, budeme se snažit služby opět plně zprovoznit.

Přejeme si, abychom pro vás dveře ParaCENTRA Fenix mohli opět otevřít v pondělí 9. listopadu 2020, vše však bude záležet na celkovém vývoji situace. O obnovení běžného provozu vás samozřejmě budeme informovat.

Období, kdy se nebudeme moct setkávat osobně, si můžete zpříjemnit například cvičeními, která pro vás na jaře natočili naši fyzioterapeuti a fyzioterapeutky.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem především pevné zdraví.

Tým ParaCENTRA Fenix

19.10.2020 |