Omezení poskytování služeb

Vážené klientky, vážení klienti,

v souvislosti s vyhlášenou celostátní karanténou z důvodu šíření koronaviru přistoupilo ParaCENTRUM Fenix, z. s. k preventivním opatřením v podobě omezení poskytování služeb. Ambulantní služby (mj. nácviky soběstačnosti, aktivizační cvičení a osobní poskytování sociálního poradenství) jsou od 16. 3. 2020 až do odvolání zrušeny. O zrušení již naplánovaného aktivizačního cvičení a nácviků soběstačnosti vás bude v nejbližších hodinách informovat Mgr. Kristýna Náhlíková.

Důvodem opatření je prevence přenosu nákazy a také skutečnost, že mnozí klienti sjednané služby (zejm. v případě sociální rehabilitace) ze stejných důvodů odříkali sami.

Pracovníky ParaCENTRA Fenix můžete v případě potřeby kontaktovat následujícími způsoby:

Kontaktní osobou v obecných záležitostech týkajících se ParaCENTRA Fenix, z. s. a jeho provozu je ředitel Mgr. Michal Odstrčil.

Kontakty jsou následující:
• tel.: 731 475 403
• e-mail: odstrcil@pcfenix.cz

Odborné sociální poradenství

Služba odborné sociální poradenství funguje v bezkontaktní formě i nadále. Nelze však zajistit osobní setkání. Klienti se na službu mohou se svými dotazy obracet prostřednictvím telefonu, e-mailu či on-line poradny. Kontakty jsou následující:
• tel.: 739 646 396
• e-mail: poradna@pcfenix.cz
• on-line poradna: www.pcfenix.cz/online-poradna/
• Skype: Poradna Fenix – hovory pouze po předchozí domluvě

Sociální rehabilitace

Služba sociální rehabilitace je v ambulantní formě poskytování přerušena. Pracovnice služby lze v případě potřeby kontaktovat pouze prostřednictvím telefonu či e-mailu. Kontakty jsou následující:
• vedoucí služby Irena Šenkapoulová, DiS.: tel.: 733 589 567; e-mail: senkapoulova@pcfenix.cz
• koordinace aktivizačního cvičení a nácviků soběstačnosti Mgr. Kristýna Náhlíková: tel.: 739 646 395; e-mail: nahlikova@pcfenix.cz

Osobní asistence

Služba osobní asistence je pro stávající klienty zajištěna. V případě potřeby je možné kontaktovat vedoucí služby Lucii Vaculovou, DiS.:
• tel.: 775 555 183
• e-mail: vaculova@pcfenix.cz

Chápeme, že omezení či přerušení našich služeb není příjemné. Veškerá opatření jsou však přijímána s ohledem na aktuální nepříznivou situaci a ve snaze maximálně předejít šíření nákazy koronavirem. Jakmile to bude možné, budeme se snažit služby opět plně zprovoznit. Zatím ale nelze říct, v jakém časovém horizontu vás o obnovení běžného provozu budeme moct informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Tým ParaCENTRA Fenix

16.03.2020 |