Poradenství

ParaCENTRUM Fenix po domluvě s Jihomoravským krajem ukončilo provoz internetové poradny.

Naše organizace i nadále poskytuje registrovanou sociální službu sociální rehabilitace.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností alternativním způsobem a poskytováním podpory a informací k řešení nepříznivé sociální situace klientů.

Služba Sociální rehabilitace je poskytována osobám z Jihomoravského kraje, starším 15 let s tělesným postižením (především s poškozením míchy), a to ambulantní, popřípadě terénní formou.

V případě zájmu o službu sociální rehabilitace či o základní sociální poradenství se na nás můžete obrátit prostřednictvím původního e-mailu poradna@pcfenix.cz, případně telefonicky na +420 739 359 489 či +420 733 112 097.


Filtr:VšechnyNeodpovězeno
Kubis dotaz před 3 měsíce
96 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Jitka dotaz před 3 měsíce
95 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Zdeňka Urešová dotaz před 3 měsíce
94 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Ester dotaz před 3 měsíce
120 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Milan Havíř dotaz před 3 měsíce
109 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
EK dotaz před 3 měsíce
104 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Sylvia dotaz před 3 měsíce
93 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Jan Widerlechner dotaz před 4 měsíce
119 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Jana dotaz před 4 měsíce
81 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Adam dotaz před 4 měsíce
108 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování