Poradenství

ParaCENTRUM Fenix po domluvě s Jihomoravským krajem ukončilo provoz internetové poradny.

Naše organizace i nadále poskytuje registrovanou sociální službu sociální rehabilitace.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností alternativním způsobem a poskytováním podpory a informací k řešení nepříznivé sociální situace klientů.

Služba Sociální rehabilitace je poskytována osobám z Jihomoravského kraje, starším 15 let s tělesným postižením (především s poškozením míchy), a to ambulantní, popřípadě terénní formou.

V případě zájmu o službu sociální rehabilitace či o základní sociální poradenství se na nás můžete obrátit prostřednictvím původního e-mailu poradna@pcfenix.cz, případně telefonicky na +420 739 359 489 či +420 733 112 097.


Filtr:VšechnyNeodpovězeno
V.M. dotaz před 5 roky
2244 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
L.H dotaz před 5 roky
1355 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Eva Kolenová dotaz před 5 roky
1896 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Kabelová dotaz před 5 roky
1717 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Poradna dotaz před 5 roky
1599 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Poradna dotaz před 5 roky
1532 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Poradna dotaz před 5 roky
1686 shlédnutí1 odpovědí1 hlasování
Poradna dotaz před 5 roky
1512 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Poradna dotaz před 5 roky
2205 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování
Poradna dotaz před 5 roky
1533 shlédnutí1 odpovědí0 hlasování