Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ani v této náročné době vás nepřipravíme o další článek z naší rubriky Na skok do poradny. Než se dostaneme k hlavnímu tématu, dovolím si připomenout, že od 1. dubna 2020 došlo k navýšení životního a existenčního minima (a není to apríl). Od 1. března 2020 došlo také k úpravě podmínek při stanovení výše příspěvku na nákup motorového vozidla. Díky této úpravě by měli vyšší příspěvek dostat i žadatelé, kteří si i přes své zdravotní postižení našli zaměstnání a mají tedy vyšší příjmy. Automobil je totiž velmi často nejvhodnějším prostředkem, jak se do svého zaměstnání mohou dopravit.

Dovolím si také připomenout, že i přes omezený provoz ParaCENTRA Fenix se na naše sociální poradenství můžete se svými dotazy stále obracet, a to telefonicky, e-mailem, prostřednictvím on-line poradny a po předchozí domluvě i přes Skype.

Za celý tým pracovníků ParaCENTRA Fenix přeji všem hlavně pevné zdraví.

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně – vznik invalidity III. stupně bez nároku na výplatu invalidního důchodu

Za osoby, které jsou uznány invalidními ve III. stupni invalidity, platí zdravotní pojištění stát, jsou tedy státním pojištěncem. A to bez ohledu na to, zda dotyčný jedinec nárok na výplatu invalidního důchodu má, nebo z jakéhokoliv důvodu (nejčastěji nesplnění podmínky potřebných let účasti na sociálním pojištění) tento nárok nemá. Jak se ale zdravotní pojišťovna dozví, že dotyčný je státním pojištěncem?

Za osobu invalidní ve III. stupni, které invalidní důchod přiznán a vyplácen je, udělají všechny potřebné úkony úřady.

Osoba uznaná invalidní ve III. stupni, ale bez nároku na invalidní důchod, na toto spoléhat nemůže. Podle § 10 odst. 5 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů, že jí byla přiznaná invalidita III. stupně. Pokud se jedná o zaměstnance, který vznik invalidity neprodleně oznámí svému zaměstnavateli, informuje zdravotní pojišťovnu zaměstnavatel (doporučujeme však ověřit si u zaměstnavatele, že to skutečně udělá). Pouze na základě oznámení může zdravotní pojišťovna žádat úhradu pojistného od státu.

Pokud by osoba uznaná invalidní ve III. stupni invalidity, ale bez nároku na výplatu invalidního důchodu, zdravotní pojišťovně nic neoznámila, pojišťovna by ji mohla vést jako dlužníka a po nějaké době z toho podnikat vyplývající kroky – např. vyžadovat dlužné pojistné a penále. Jedna návštěva pojišťovny tedy zabrání možnému vzniku mnohých nepříjemností.

Pokud byste až nyní zjistili, že jste pojišťovně vznik invalidity bez nároku na výplatu invalidního důchodu v zákonem stanovené lhůtě neoznámili, neváhejte a sdělte jí to co nejdříve.

30.03.2020 |