Průkaz ZTP nebo ZTP/P a parkovací průkaz místo dálniční známky

Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), především pak ZTP a ZTP/P, s sebou přináší nejrůznější výhody. Zvlášť, pokud jeho držitel má i tzv. parkovací průkaz. Kombinace průkazu ZTP nebo ZTP/P a tzv. parkovacího průkazu totiž za určitých podmínek slouží v České republice také jako náhrada dálniční známky.

Podle zákona1 nemusí mít dálniční známku silniční motorové vozidlo přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P. Držitel průkazu však musí být také držitelem platného parkovacího průkazu. Provozovatelem2 silničního motorového vozidla pak musí být postižená osoba sama nebo osoba jí blízká ve smyslu Občanského zákoníku3. V případě, že splňujete tyto tři podmínky, můžete po českých dálnicích jezdit bez dálniční známky.

Jak je to ale v případě, kdy držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nastoupil do zdravotnického zařízení (např. lázně či rehabilitační ústav) nebo zařízení sociální péče (např. týdenní stacionář) a blízká osoba se s autem vrací domů, nebo jej naopak jede vyzvednout? Podle informací na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR4 bylo s Policejním prezidiem ČR a Celní správou ČR nad rámec zákona dohodnuto, že policisté a celníci při silničních kontrolách nebudou pokutovat řidiče, který nebude mít dálniční známku, jestliže předloží potvrzení vedení předmětného zařízení, že držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P je jejich pacientem nebo klientem a uživatel vozidla pro něj jede nebo se od něj vrací. Pokud by vás tedy v takovémto případě zastavila silniční kontrola a chtěla vám i přes předložení potvrzení udělit pokutu, doporučujeme na místě nic neplatit a postoupit věc do správního řízení. V něm vám totiž bude případná pokuta s ohledem na okolnosti s největší pravděpodobností prominuta.

V ostatních případech musíte použít komunikaci, která není zpoplatněná, anebo si zakoupit krátkodobý dálniční kupón.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.

1 § 20a odst. 1 písm. h) Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2 Dříve se používal termín „držitel“, tento termín však byl nahrazen termíny „vlastník“ či „provozovatel“ – tento termín naleznete i v technickém průkazu vozidla (zdroj)
3 § 22 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4 Zdroj: Internetové stránky Ministerstva dopravy České republiky. Dostupné na zde


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

29.10.2018 |