Podnikání osob se zdravotním postižením

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento měsíc Vám přinášíme druhý článek z naší pravidelné rubriky pracovního poradenství, který nese název Podnikání osob se zdravotním postižením.

Jak již bylo zmíněno v minulém vydání našeho Zpravodaje, výdělečná činnost při pobírání invalidního důchodu není zákonem nijak omezena v žádném stupni invalidity, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku.

Tělesné postižení nebo jiné zdravotní omezení není tedy překážkou ani pro výkon samostatné výdělečné činnosti. Podle zákona o důchodovém pojištění se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná, tj. OSVČ, v kalendářním roce měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.

Abyste mohli začít podnikat, musíte nejdříve splnit všechny podmínky, které platí pro jakoukoli jinou podnikatelskou osobu. Budete potřebovat živnostenské oprávnění a další náležitosti v závislosti na tom, zda chcete rovnou založit společnost s. r. o. nebo vám stačí vystupovat jako živnostník. Pokud jste se rozhodli pro vlastní firmu, pak nezapomeňte důkladně vybrat také sídlo firmy, které by mělo být v odpovídajících prostorách.

Jelikož u invalidních důchodců se podnikatelská činnost posuzuje jako činnost vedlejší, tak nemáte povinnost platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Tato výhoda platí pouze za určitých podmínek. Nesmíte přesáhnout roční výdělek nad 78 476 Kč (sazba pro rok 2019). Pokud tento výdělek přesáhnete, budete muset státu odvést zdravotní i sociální pojištění podle výše skutečných příjmů. V každém případě není výše příjmů invalidního důchodce nijak omezena. Ať budete mít jakkoli vysoký příjem, invalidní důchod vám nikdo nesníží ani neodebere. Pro jeho pobírání je rozhodující pouze váš zdravotní stav.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být sociální pojištění vůbec placeno, když je hrubý zisk do limitu, který dle § 10 zákona o důchodovém pojištění činí 2,4 násobek částky, jenž se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro rok 2020 je to tedy částka 83 603 Kč (32 510 Kč x 1,0715 x 2,4). Za celý kalendářní rok 2019 je limitem již zmíněná částka 78 476 Kč.

Stát bere ohled také na to, že se snažíte vydělat si peníze i přes svůj handicap, a proto se vám bude snažit ulevit alespoň z hlediska daňové zátěže. To pro Vás znamená, že při invaliditě 1. stupně, která představuje pokles pracovní schopnosti o 35–49 %, činí sleva na dani 210 Kč měsíčně. Dále pak v případě invalidity 2. stupně, která představuje pokles pracovní schopnosti o 50–69 %, činí sleva na dani taktéž 210 Kč měsíčně a v případě invalidity 3. stupně, se jedná o pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 % a slevu na dani 420 Kč měsíčně.

02.01.2020 |