Poradna v oblasti intimity a plánovaného rodičovství

Moje jméno je Romana Bližňáková a od roku 2018 jsem ve Fenixu pracovala jako ergoterapeutka. Nyní jsem na rodičovské dovolené, ale stále funguji na telefonu nebo e-mailu jako poradce v oblasti intimity a plánovaného rodičovství. S životem na vozíku mám osobní zkušenost v rámci partnerského soužití. Klienti se na mě mohou obracet s dotazy v těchto nebo podobných oblastech a já jim ráda předám informace, zkušenosti nebo kontakty na další odborníky. Dále mohu poradit také v oblasti kompenzačních pomůcek.

Romana má bakalářský titul v oboru ergoterapie, magisterský titul v oboru speciální andragogika. Zúčastnila se kulatého stolu – Role intimního poradce v zařízení sociálních služeb a také kulatého stolu Sexualita osob s postižením. V neposlední řadě absolvovala, které pořádala organizace Freya z.s.:

  • Sexuální asistence – její možnosti a limity.
  • Sexuální pomůcky pro osoby s hendikepem aneb sexualita pěti smysly.
  • Sexualita lidí se zdravotním hendikepem. Cesta k naplnění potřeb.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 731 766 718 nebo pište na e-mail: bliznakova@pcfenix.cz.

Pokud zvládnete překonat stud a ostych, jste na dobré cestě ke kvalitnějšímu životu.

Romana Bližňáková, ergoteraputka

24.03.2023 |